Benchmarking

Sammenlignende målinger på andre hospitaler i din sundhedsorganisation skaffer betydningsfuld indsigt, som kan fungere som supplerende foranstaltninger. Uanset om du sammenligner ydelsen for hele din sundhedsorganisation eller på landsplan, kan benchmarking med integrerede analyseløsninger fra BD give målbare resultater vedrørende patientsikkerhed, lagerstyring og overensstemmelse.

Gennem en månedlig arbejdsrapport over infusionsanalysen modtager Alaris™ systembrugere sammenlignende benchmarks forbundet med brug og alarmtilsidesættelser af Guardrails™ Safety software.

For Pyxis MedStation™ kunder kan sammenlignende målinger tilgås via vidensportalen. Denne funktionalitet gør hospitaler i stand til at sammenligne resultater med andre faciliteter i deres sundhedsinstitution samt virksomhedens resultatmål.

Guardrails™ sikkerhedssoftware til Alaris™ Plus-platformen

Guardrails™ programpakken med sikkerhedssoftware er en omfattende sikkerhedsløsning, som i dag kan fås til behandlingsstedet. Den kan medvirke til at reducere fejl under I.V.-medicinering, forbedre den overordnede kvalitet i patientbehandlingen, spore og måle systemets ydeevne og medvirke til at øge overensstemmelsen med nationale sikkerhedsstandarder.


Bemærk, at ikke alle produkter, tjenester eller funktioner er tilgængelige i alle lande. Forhør dig hos den lokale repræsentant for BD.

2000WS-DK-DA-00303