Overensstemmelse

Hospitaler i dag er under et enormt pres for at opfylde lovmæssige krav - samtidig med at de skal håndtere den virkelighed, der hedder begrænsede budgetter og personalemangel. Integrerede analyseløsninger fra BD hjælper hospitaler med at forbedre overensstemmelse i forhold til sporing uden at stjæle dyrebar tid og penge fra patientpleje.

Det væld af data, der opfanges af vores Alaris™ system og Pyxis™ MedStation™, kan benyttes via vores vidensportal.

Disse data kan ikke alene hjælpe med at opfylde kravene skitseret i Joint Commission International Accreditation Standards, men giver også en enkel og effektiv måde at dokumentere disse bestræbelser på.

Guardrails™ sikkerhedssoftware til Alaris™ Plus-platformen

Guardrails™ programpakken med sikkerhedssoftware er en omfattende sikkerhedsløsning, som i dag kan fås til behandlingsstedet. Den kan medvirke til at reducere fejl under I.V.-medicinering, forbedre den overordnede kvalitet i patientbehandlingen, spore og måle systemets ydeevne og medvirke til at øge overensstemmelsen med nationale sikkerhedsstandarder.


Bemærk, at ikke alle produkter, tjenester eller funktioner er tilgængelige i alle lande. Forhør dig hos den lokale repræsentant for BD.

2000WS-DK-DA-00300