Patientsikkerhed

Integrerede analyseløsninger fra BD tilbyder indsigt på flere områder, som kan bidrage til at forbedre patientsikkerheden, lige fra at identificere almindeligt forekommende I.V.-programmeringsfejl til at sikre, at klinikerne har de forsyninger, de har brug for.

Infusionsanalyseværktøjerne udnytter data fra Alaris™ systemet til at afdække tendenser inden for bivirkninger, der kan undgås, identificere medicineringsprocedurer og spotte muligheder for at uddanne personale og ensrette klinisk praksis.

Analyseværktøjer til lagerstyring, kompileret ud fra data fra Pyxis™ MedStation™ systemet og Pyxis™ forsyningsteknologisystemet, kan udnyttes til at optimere forsyningskæden, undgå restordrer og finde forældet medicin, samtidig med at de bidrager til at forbedre overensstemmelse.

Guardrails™ sikkerhedssoftware til Alaris™ Plus-platformen

Guardrails™ programpakken med sikkerhedssoftware er en omfattende sikkerhedsløsning, som i dag kan fås til behandlingsstedet. Den kan medvirke til at reducere fejl under I.V.-medicinering, forbedre den overordnede kvalitet i patientbehandlingen, spore og måle systemets ydeevne og medvirke til at øge overensstemmelsen med nationale sikkerhedsstandarder.

Pyxis SupplyStation™ System

Pyxis SupplyStation™ systemet fra BD giver nem adgang til nødvendige forsyninger på de enkelte sygeplejeafdelinger og på hele dit behandlingssted.

Pyxis MedStation™ system

Automatisk dispenseringsmaskine understøtter den decentrale medicinadministration ved at levere en ekstra sikkerhedsforanstaltning for medicin, som ofte risikerer at blive omdirigeret.


Bemærk, at ikke alle produkter, tjenester eller funktioner er tilgængelige i alle lande. Forhør dig hos den lokale repræsentant for BD.

2000WS-DK-DA-00299