true

Patiëntveiligheid: wat zijn de uitdagingen?

newstumb
Publicatiedatum 01-11-2021

Van waardegedreven zorg tot quadruple aim: het voorbije decennium schoof ook de overheid veilige, kwaliteitsvolle zorg steeds meer naar voor als een belangrijk focuspunt binnen onze zorgsector. Het huidige pandemieklimaat heeft dat accent alleen maar versterkt. Wat moeten we verstaan onder ‘patiëntveiligheid’? Volgens de definitie van de WGO gaat het om ‘preventie van incidenten met negatieve lichamelijke of psychische gevolgen voor de patiënt binnen de gezondheidszorg’.

Hoe veilig is de ziekenhuisomgeving in de Benelux?

De focus op patiëntveiligheid is terecht. In de Benelux zitten we zeker op de goede weg, maar er is nog meer mogelijk. Bij elk bezoek aan het ziekenhuis loopt een patiënt nog steeds het risico dat er bij de zorgverlening vergissingen gebeuren of incidenten voorvallen die, los van de medische gesteldheid van de patiënt, lichamelijke of psychische schade veroorzaken. Situaties die eigenlijk vermeden hadden kunnen worden. Dit soort voorvallen leidt niet enkel tot onnodig leed of voortijdige mortaliteit, de druk die ze op het gezondheidszorgsysteem zetten, valt ook niet te onderschatten.

In Nederland doet zich tijdens 2,3% van de ziekenhuisopnames een incident voor dat te vermijden viel. Daarvan leidt 4,1% tot de dood van de patiënt.1 In België toonde onderzoek uit 2006 aan dat minstens 1 patiëntveiligheidsincident zich voordoet bij 6,32% van de heelkundige en 7,12% van de niet-heelkundige patiënten.2 In een doorsnee ontwikkeld land maken zorgincidenten die de patiënt schade berokkenen 15% van de acute zorgkosten uit.3

Hoe kan technologie patiëntveiligheid ondersteunen?

Het goede nieuws is dat tot 70% van deze incidenten te voorkomen zijn.3 Een patiëntveiligheidsgerichte organisatiecultuur vormt hiervoor de basis. Een cultuur die met andere woorden sterk inzet op bewustmaking van de risico’s en de nodige vorming om ze te vermijden, en die de nadruk legt op zin voor verantwoordelijkheid. Maar ook een cultuur waarin de zorgverlener zelf zich veilig genoeg voelt om incidenten getrouw te rapporteren of risico’s daartoe aan te kaarten. Uit fouten of bijna-missers leren, kan enkel door ze bespreekbaar te maken.

Er zijn trouwens tal van technologische oplossingen die de zorgverlener kunnen ondersteunen in de preventie van incidenten. Door:4

 • Bepaalde taken te automatiseren
 • Voor een vlotte uitwisseling van informatie te zorgen
 • Klinische besluitvorming te optimaliseren
 • Potentiële menselijke fouten te onderscheppen
 • Toepassingen in de praktijk te uniformiseren
 • Het management van personeelstekorten te kanaliseren

Bij de gebruiker het juiste draagvlak voor adoptie creëren, is weliswaar cruciaal voor een doeltreffende implementatie. Kortom, in een ziekenhuis vervult het menselijke kapitaal als geheel en elk individu daarbinnen een sleutelrol in het nastreven van goede patiëntveiligheidsresultaten en kwaliteit van zorg.

Bezoek ons platform over Patiëntveiligheid voor meer informatie over dit onderwerp.

Wat kan BD betekenen in veilige zorg?

Becton Dickinson Benelux N.V., kortweg BD, zet zich met volle toewijding in om patiëntveiligheid vanzelfsprekend te maken voor elke zorgverlener. Het zit eenvoudigweg in ons DNA. Omdat we ons niet willen neerleggen bij iets wat te voorkomen valt en geloven dat compromissen onverenigbaar zijn met gezondheid. Als het op het leven van de patiënt aankomt, zijn benaderingen voor ons niet goed genoeg en vergissingen onaanvaardbaar. Al 120 jaar lang vormt de dagelijkse ondersteuning van zorgverleners onze missie. Via audits, training, opleiding en de implementatie van innovatieve technologieën biedt BD oplossingen aan die patiëntveiligheid en veilige zorg verzekeren.

In welke aspecten van patiëntveiligheid kan BD een rol spelen?

Ons huidig aanbod aan technologieën, dienstverlening en andere oplossingen richt zich vooral op de incidenten die samen voor meer dan 65% van de ziektelast en het daaraan verbonden kostenplaatje verantwoordelijk zijn.

 • Zorginfecties (healthcare-associated infections/HAI)

  Striktere navolging van de guidelines en gestandaardiseerde uitvoering kunnen het aantal HAI’s omlaag halen.5

Case:

De CLEAN3-studie geeft hier een mooi voorbeeld van. Ze toonde aan dat de toepassing van een steriele applicator voor eenmalig gebruik met antisepticum op basis van 2% chloorhexidinegluconaat en 70% isopropylalcohol (IPA) het risico op infectieuze complicaties, met name katheterkolonisatie en plaatselijke ontsteking, met 92% deed dalen in vergelijking met antisepticum op basis van 5% povidonjodium (PVI) en 69% ethanol. Een bevinding die in het licht van het veelvuldige gebruik van (perifere) katheters een vrij grote impact heeft: 60 tot 90% van alle gehospitaliseerde patiënten krijgt namelijk een IV-katheter geplaatst tijdens een ziekenhuisopname.6

 • Sepsis
  • De implementatie van een volledige sepsisbundel kan het mortaliteitsrisico dat verbonden is aan sepsis met 31% verlagen.7

  • Antimicrobiële resistentie
   • Een geïntegreerd stewardshipmodel dat een holistische aanpak hanteert, gebaseerd op antimicrobiële en infectiepreventie en -diagnostiek, kan helpen in de strijd tegen antimicrobiële resistentie.8

   • Medicatiefouten
    • Gestandaardiseerde medicatieprocessen, volledige traceerbaarheid, automatisering en een geslotenlus-systeem voor medicatiemanagement kunnen medicatiefouten helpen voorkomen.

    Veilige zorg ziekenhuisoverkoepelend en multidisciplinair aanpakken

    Door totaalsystemen aan te bieden, maakt BD het mogelijk om een complex gegeven als patiëntveiligheid meteen ziekenhuisoverkoepelend en multidisciplinair aan te pakken. Onze systemen zijn gericht op ondersteuning van een patiëntveiligheidsgerichte organisatiecultuur doorheen de verschillende mogelijke tussenstappen van het zorgtraject.

    We werken daarbij op drie niveaus:

    • Klinische prestaties en efficiëntie maximaliseren
    • Diagnostische nauwkeurigheid en snelheid bevorderen
    • Workflows, processen en procedures optimaliseren en standaardiseren

    Zo werken we doeltreffende klinische besluitvorming in de hand en verlagen we het aantal patiëntveiligheidsincidenten, met betere patiëntenuitkomsten tot gevolg. We beschikken over de kennis, inzichten, vaardigheden en ervaring om patiëntveiligheid in jouw ziekenhuis flink vooruit te helpen. Vanuit het besef dat elke zorgverlener een uniek persoon is, met eigen uitdagingen en prioriteiten. Onze technologieën, producten en dienstenpakket kunnen je helpen om samen de focus op patiëntveiligheid te behouden, zodat alle patiënten op de best mogelijke zorg kunnen rekenen.

     

    Patiëntveiligheid in cijfers: vul onderstaand formulier in om onze uitgebreide overzichtsinfografiek te downloaden.

     

    References
    1. Zegers M, de Bruijne MC, Wagner C et al.Adverse events and potentially preventable deaths in Dutch hospitals: Results of a retrospective patient record review study. Quality and Safety in Health Care, September 2009;18(4):297-302 DOI: 10.1136/qshc.2007.025924
    2. Van den Heede K, Sermeus W, Diya L et al. Adverse outcomes in Belgian acute hospitals: retrospective analysis of the national hospital discharge dataset. Int J Qual Health Care, 2006 Jun;18(3):211-9.
    3. Slawomirski L, Auraaen A, Klazinga N. The Economics of Patient Safety: Strengthening a Value-based Approach to Reducing Patient Harm at National Level. OECD. March 2017. https://www.oecd.org/els/health-systems/The-economics-of-patient-safety-March-2017.pdf. Accessed March 12, 2020.
    4. Astier A., et al. (2020). What is the role of technology in improving patient safety? A French, German and UK healthcare professional perspective. Journal of Patient Safety and Risk Management, Vol. 25(6) 219-224.
    5. Loveday HP, Wilson JA, Pratt RJ, et al. epic3: national evidence-based guidelines for preventing healthcare-associated infections in NHS hospitals in England. J Hosp Infect. 2014;86 Suppl 1:S1-70. doi:10.1016/S0195-6701(13)60012-2.
    6. Guenezan J, Marjanovic N, Drugeon B, et al. Chlorhexidine plus alcohol versus povidone iodine plus alcohol, combined or not with innovative devices, for prevention of short-term peripheral venous catheter infection and failure (CLEAN 3 study): an investigator-initiated, open-label, single centre, randomised-controlled, two-by-two factorial trial. The Lancet, February 1. doi.org/10.1016/ S1473-3099(20)30738-6
    7. Prasad P, Shea E, Shiboski S et al. Relationship Between a Sepsis Intervention Bundle and In-Hospital Mortality Among Hospitalized Patients: A Retrospective Analysis of Real-World Data. 2017. Anesth Analg. 2017 Aug;125(2):507-513.
    8. Dik J-WH, Poelman R, Friedrich AW, et al. An integrated stewardship model: antimicrobial, infection prevention and diagnostic (AID). Future Microbiol. 2015;11(1):93-102. doi:10.2217/fmb.15.99"
    true