Keuze van de injectieplaats

Weten op welke plaats in te spuiten en hoe de injectieplaatsen af te wisselen is belangrijk en zal bijdragen tot veiligere, comfortabelere en doeltreffendere injecties.

Een aantal injectieplaatsen is geschikt voor de subcutane injectie van insuline omdat ze gemakkelijk toegankelijk zijn, verwijderd zijn van zenuwen en belangrijke bloedvaten en uiteraard omwille van de aanwezigheid van subcutaan vetweefsel.

Humane insuline

Het is daarom heel belangrijk bij humane insulines een injectieplaats te kiezen overeenkomstig de opnamesnelheid van de in te spuiten insuline.

De belangrijkste injectieplaatsen zijn:

 • Buik (snelle insuline-absorptie)
  De injectie gebeurt best op een handbreedte aan weerszijden van de navel. Bij meer zijdelingse injecties bestaat het risico op een intramusculaire injectie. Zelfs bij zwaarlijvige patiënten wordt het subcutane weefsel aanzienlijk dunner naar de zijkant toe. Vaak is er een voorkeur voor de buik omdat er voldoende vetweefsel is en het makkelijk is om hier een huidplooi ten nemen.
  Indien men een huidplooi neemt kan men injecteren tot op 2 vingers van de navel.
 • Dijen (langzame insuline-absorptie)
  Inspuitingen gebeuren best enkel in het bovenste buitenste deel van de dijen. De zenuwen die de dijspier doorkruisen en bloedvaten liggen immers aan de binnenzijde en zouden gemakkelijk met een naald geraakt kunnen worden. Men blijft best een hand van de lies en een hand van de knie verwijderd.
 • Billen (langzame insuline absorptie)
  Op de billen is er overvloedig subcutaan weefsel aanwezig, zelfs bij kinderen en magere patiënten. Daarom kan de injectie in alle veiligheid gebeuren in het bovenste buitenste deel van de billen. Men hoeft hier geen huidplooi te nemen, welke naaldlengte men ook gebruikt.

Aanbevelingen

 • Snelwerkende insuline (alleen of gecombineerd met NPH): bij voorkeur in de buik.
 • Voor intermediair werkende insuline alleen (bijvoorbeeld de NPH voor het slapengaan) gaat de voorkeur uit naar de dijen en de billen
 • IM-injectie van NPH moet worden vermeden, omdat dit kan resulteren in snelle opname en ernstige hypoglykemie
 • De dijen en billen zijn de voorkeursinjectieplaatsen wanneer NPH wordt gebruikt als basisinsuline, omdat de opname op deze plaatsen het traagst is. Indien mogelijk moet NPH worden toegediend bij het naar bed gaan in plaats van bij de avondmaaltijd, om het risico op nachtelijke hypoglykemie te verminderen.
 • De buik is de voorkeursplaats voor oplosbare humane insuline (Regular®), omdat opname daar het snelst plaatsvindt.
 • De opname van oplosbare humane insuline kan bij bepaalde personen traag zijn (bij ouderen, bij personen die weinig of niet bewegen, ...). Deze insulines dienen niet te worden gebruikt als een snel effect nodig is.

Regelmaat in tijdstip van de injectie

Elke injectieplaats heeft een verschillende absorptiesnelheid. Insuline die op een bepaald tijdstip wordt toegediend, wordt bij voorkeur geïnjecteerd op dezelfde plaats. Met andere woorden,

Indien bijvoorbeeld aanbevolen werd om de ochtendinsuline in de buik in te spuiten, dan wordt aangeraden om op dat tijdstip telkens dezelfde plaats te gebruiken.

Het gebruik van insuline-analogen en GLP-1 agentia vergt een andere aanpak dan het gebruik van humane insuline. Hieronder een overzicht:

Insuline analogen en GLP-1 agentia

 • Insuline analogen en GLP-1 agentia kunnen op alle injectieplaatsen worden geïnjecteerd
 • Hun opnamesnelheid lijkt niet afhankelijk van de injectieplaats
 • Vermijd IM injecties => risico op hypoglycemie
 • Het blijft wel belangrijk om het principe van roteren uit te leggen.

Belangrijke bemerking: De inhoud van deze website is niet bedoeld als vervanging voor professioneel medisch advies, diagnose of behandeling. Negeer het advies van uw arts niet noch het zoeken hiernaar vanwege iets dat u hebt gelezen op deze website.

Deze website gebruikt cookies om uw bezoek te verbeteren. Laat ons aub weten of u erin toestemt en toelaat dat wij cookies plaatsen. Voor meer informatie omtrent ons gebruik van cookies, lees onze  Privacy- en  Cookieverklaring.