Etikk og samsvar

Etiske retningslinjer

Styret og den øverste ledelsen i BD har definert etiske retningslinjer som grunnlag for hvordan vi arbeider med integritet og egenansvar. Selv om de etiske retningslinjene er tilgjengelige på flere språk, følger alle de ansatte de samme høye etiske standardene. Den hovedansvarlige for samsvar holder oppsyn med programmet for etikk og samsvar, under oppsyn av administrerende direktør og komiteen for ledelse og BD-styrets komite for samsvar.

Kontaktinformasjon for etniske retningslinjer

Vi har en BD-etikklinje som er tilgjengelig døgnet rundt hele uken for ansatte og tredjeparter der de konfidensielt, og om ønskelig anonymt, kan ta opp etiske problemer ved forretningsdriften til BD og de ansatte. I USA ringer du 866 363 1656.

Utenfor USA kan du se på listen over internasjonale telefonnumre for å finne nummeret du kan ringe. Representanter for ulike språk er tilgjengelige. Det kan imidlertid hende du må vente litt mens en passende representant bringes inn i samtalen.

Vær oppmerksom på at i EØS*, Sveits eller Canada kan BD-etikklinjen brukes konfidensielt bare for bekymringsmeldinger som er knyttet til Sarbanes-Oxley Act (SOX) .** Din bruk av BD-etikklinjen er valgfri og sekundær i forhold til de andre rapporteringskanalene du finner i listen over hurtigressurser, som du finner i retningslinjene.

Videre er det viktig å legge merke til at BD i henhold til sveitsisk lov må beskytte "sveitsiske forretningshemmeligheter", som er svært bredt definert. BD har opprettet en dedikert, egen etikklinje for å oppfylle dette kravet, som er beregnet på veiledning, spørsmål eller bekymringer om ting som er knyttet til Sveits.

I tillegg til etikklinjen kan du også sende skriftlige bekymringsmeldinger eller rapporter om mulige brudd når det gjelder regnskap, revisjon, interne kontroller eller finansrapportering, til formannen i BDs revisjonskomité i styret:

BD 
c/o Chief Compliance Officer 
3750 Torrey View Court, San Diego, CA 92130, USA

Eucomed-retningslinjer

Eucomed-retningslinjer

BD er sertifisert til å følge Eucomed-retningslinjer ved samhandlinger med helsepersonell.

Lær mer...

AdvaMeds etiske retningslinjer

AdvaMeds etiske retningslinjer

BD er sertifisert for å ha adoptert AdvaMeds etiske retningslinjer ved samhandlinger med helsepersonell.

Lær mer...


Merknader

* EØS: Belgia, Bulgaria, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Hellas, Irland, Island, Italia, Kypros, Latvia, Liechtenstein, Litauen, Luxembourg, Malta, Nederland, Norge, Polen, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spania, Storbritannia, Sverige, Tsjekkia, Tyskland, Ungarn, Østerrike.

** SOX-relaterte saker er bekymringer som gjelder regnskap, revisjon, interne kontroller eller finansrapportering, bestikkelser, regnskapssvindel, innsidehandel, svindel eller økonomiske misligheter, som alle er saker som regnes som alvorlig og som påvirker BD Corps interesser som morselskap. http://www.sec.gov/about/laws.shtml#sox2002

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Hvis du klikker på godta informasjonskapsler, vil alle informasjonskapsler bli aktivert. Vennligst se våre informasjonskapselretningslinjer og konfigurer informasjonskapslene deretter.