Ansvarsfraskrivelsesklausul

Ansvarsfraskrivelse. Når du bruker nettstedet BD.no, inkludert eventuell programvare og alt innhold på nettstedet, sier du deg enig i at bruken av nettstedet skjer fullstendig på egen risiko. NETTSTEDET LEVERES SOM DET ER, UTEN ANSVER FOR OSS AV NOE SLAG. DENNE ANSVARSFRASKRIVELSEN OMFATTER, MEN ER IKKE BEGRENSET TIL (1) ANSVAR FOR TILGJENGELIGHET, NØYAKTIGHET, NYTTE ELLER INNHOLD AV INFORMASJON, PRODUKTER ELLER TJENESTER, OG (2) ANSVAR FORBUNDET MED VANHJEMMEL, KRENKELSE AV TREDJEPARTS RETTIGHETER, KRAV TIL ALMINNELIG GOD HANDELSVARE ELLER EGNETHET FOR ET BESTEMT FORMÅL. DENNE ANSVARSFRASKRIVELSEN GJELDERERSTATNINGER ELLER SKADER SOM SKYLDES MANGLENDE YTELSE, FEIL, UTELATELSE, AVBRUDD, MANGEL, FORSINKELSE I OVERFØRING, FEIL I KOMMUNIKASJONSLINJE, DATAVIRUS, OG GJELDER BÅDE I FORHOLD TIL ANSVAR FOR KONTRAKTSBRUDD, ANSVAR UTENFOR KONTRAKT, SKADEVOLDENDE ATFERD, UAKTSOMHET ELLER ANNENANNET RETTSGRUNNLAG.

VERKEN BD ELLER NOEN AV SELSKAPETS ANSATTE, REPRESENTANTER, ETTERFØLGERE,OVERDRAGELSESMOTTAKERE, TILKNYTTEDE SELSKAPER, INNHOLDS- ELLER TJENESTELEVERANDØRER ERANSVARLIGE OVERFOR DEG ELLER EN ANNEN TREDJEPART FOR EVENTUELLE DIREKTE, TILFELDIGE, FØLGESMESSIGE, SPESIELLE, INDIREKTE ELLER STRAFFEMESSIGE SKADER ELLER TAP SOM OPPSTÅR SOM FØLGE AVBRUKERTILGANG, BRUK AV ELLER MANGLENDE EVNE TIL Å BRUKE NETTSTEDET TIL BD ELLER ANDRENETTSTEDER SOM ER KOBLET TIL DETTE NETTSTEDET, ELLER EVENTUELLE FEIL ELLER UTELATELSER IINNHOLDET PÅ ALLE SLIKE NETTSTEDER, ELLER SOM FØLGE AV MISLIGHOLD AV ELLERS GJELDENDE PLIKTER OG KRAV. ETTERSOM EN DELSTATER IKKE TILLATER UTELUKKELSE ELLER BEGRENSNING AV ANSVAR FOR FØLGESKADER ELLER TILFELDIGESKADER, KAN DET HENDE AT BEGRENSNINGEN OVENFOR IKKE GJELDER FOR DEG. I SLIKE STATER ER DETRESPEKTIVE ANSVARET FOR BD, SELSKAPETS ANSATTE, REPRESENTANTER, ETTERFØLGERE, OVERDRAGELSESMOTTAKERE, TILKNYTTEDE SELSKAPER OG INNHOLDS- ELLER TJENESTELEVERANDØRERBEGRENSET I DEN GRAD LOVEN I DEN AKTUELLE STATEN TILLATER DET.

BD forbeholder seg retten til å endre informasjon, materiell og tjenester på dette nettstedet når somhelst, uten forvarsel. Materiell og tjenester på dette nettstedet kan være utdatert, og BD forplikter segikke til å oppdatere materiell og tjenester på dette nettstedet. Informasjon som publiseres på dettenettstedet, kan referere til produkter, programmer eller tjenester som ikke er tilgjengelige i landet du bor i. Snakk med den lokale BD-forretningskontakten hvis du vil ha informasjon om produktene, programmene og tjenestene som kan være tilgjengelige for deg. Gjeldende lov tillater kanskje ikke fraskrivelse av garantieransvar basert på bakgrunnsretten, så det kan hende at ansvarsfraskrivelsen ovenfor ikke gjelder for deg.

Gjeldende lover. Dette nettstedet administreres av BD fra kontorene i San Diego i California i USA. Dette nettstedet og disse vilkårene (inkludert, men ikke begrenset til gyldigheten, oppbyggingen oggjennomføringen av plikter knyttet til vilkårene) er undergitt norsk rett. BDfremsetter ingen påstander om at materiell eller tjenester på dette nettstedet passer eller er tilgjengelige forbruk utenfor Norge, og tilgang til dem fra områder der innholdet er ulovlig, er forbudt. Du kan ikke bruke ellereksportere/videreeksportere materiell eller tjenester på dette nettstedet eller en kopi eller tilpasning sombryter gjeldende lover eller forskrifter, inkludert, men ikke begrenset til, eksportlover og -forskrifter i Norge. Hvis du velger å gå til dette nettstedet fra andre land enn Norge, gjør du det på eget initiativ og er ansvarlig forsamsvar av gjeldende lokale lover. Du sier deg enig i at alle søksmål eller krav du måtte ha i forbindelse meddette nettstedet, må fremsettes eller iverksettes innen ett år fra datoen søksmålet eller kravet tilkom.

Merk: Alle som oppretter lenker til BDs nettsted, må følge retningslinjene for kobling til BDs nettsted (nedenfor) og alle gjeldende delstatlige, statlige, lokale og internasjonale lover. Vi regner bruken av våre registrerte og uregistrerte varemerker og tjenestemerker i metakoder og/eller skjult tekst som brudd på varemerkerettigheten, og vi behandler bruken av disse begrepene i sidetekst, metakoder og/eller skjult tekst der formålet er å oppnå høyere rangering i søkemotorer, som urettferdig konkurranse.

Generelt. BD kan revidere disse vilkårene når som helst ved å oppdatere dette innlegget. Du bør besøke siden fra tid til annen for å se gjennom de gjeldende vilkårene, ettersom de er bindende for deg. Enkelte bestemmelser i disse vilkårene kan bli overstyrt av uttrykkelig angitte juridiske merknader eller vilkår som befinner seg på bestemte sider på dette nettstedet.

Reviderti juni 2013

Retningslinjer for kobling til BDs nettsted

MERK: KOBLING TIL BDS NETTSTED INNEBÆRER AT DU GODTAR VILKÅRENE FOR BRUK OG JURIDISKE BEGRENSNINGER (VILKÅR) FOR BDS NETTSTED, OG AT DU VIL FØLGE RETNINGSLINJENE NEDENFOR. HVIS DU IKKE GODTAR DISSE VILKÅRENE OG IKKE SIER DEG ENIG I Å FØLGE DISSE RETNINGSLINJENE, MÅ DU IKKE OPPRETTE EN KOBLING TIL DETTE NETTSTEDET.

Hvis du oppretter en kobling til BDs nettsted, sier du deg enig i at du til enhver tid kan koble til, men ikke replikere, BD-innhold. I tillegg skal du ikke:

 • ramme inn eller på andre måter opprette et leser- eller kantlinjemiljø rundt BD-innhold, eller
 • antyde at BD støtter deg eller dine produkter, eller
 • feilaktig fremstille din eller ditt nettsteds relasjon til BD, eller
 • presentere usann, misvisende eller unøyaktig informasjon om BD eller BDs produkter eller tjenester på ditt nettsted eller andre steder, eller
 • bruke BD-logoen uten uttrykkelig skriftlig tillatelse fra BD, eller
 • inkludere innhold på nettstedet ditt som er eller kan oppfattes som ulovlig, usmakelig, støtende eller kontroversielt, og kan bare inkludere innhold på nettstedet ditt som passer for alle aldersgrupper, eller
 • koble til en intern eller underliggende side på BDs nettsted som befinner seg ett eller flere nivåer under startsiden, eller hente frem eller presentere innhold fra dette nettstedet på et annet nettsted uten skriftlig tillatelse fra BD på forhånd, eller
 • legge ut eller overføre informasjon eller programvare som inneholder virus, trojanske hester, ormer eller andre skadelige komponenter, eller
 • legge ut, publisere, overføre, reprodusere, distribuere eller på noen som helst måte utnytte informasjon, programvare eller annet materiell du får tak i via nettstedet, til kommersielle formål (annet enn det som uttrykkelig er tillatt fra leverandøren av slik informasjon, programvare eller annet materiell), eller
 • laste opp, legge ut, publisere, overføre, reprodusere eller på noen som helst måte distribuere informasjon, programvare eller annet materiell som du får tak i via nettstedet, som er beskyttet av opphavsrett eller annen eiendomsrett, eller utledet arbeid med slike rettigheter, uten å innhente tillatelse fra eieren eller rettighetsinnehaveren av opphavsretten, eller
 • laste opp, legge ut, publisere, reprodusere, overføre eller på noen som helst måte distribuere komponenter fra selve nettstedet eller utledet arbeid med slike rettigheter, ettersom nettstedet er underlagt opphavsrett som et samlet arbeid i henhold til lover om opphavsrett.

Merk: Det er ikke sikkert at alle produkter, tjenester eller funksjoner for produkter og tjenester er tilgjengelig i ditt område. Sjekk dette med din lokale BD-representant.

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Hvis du klikker på godta informasjonskapsler, vil alle informasjonskapsler bli aktivert. Vennligst se våre informasjonskapselretningslinjer og konfigurer informasjonskapslene deretter.