Personvernerklæring

Personvernerklæringene som er beskrevet nedenfor, i tillegg til våre betingelser og vilkår for bruk, definerer grunnlaget for behandling av personlige data om deg. BD Norway 315 AS, som er en del av BD-gruppen av selskaper, respekterer personvernet til besøkende på nettet.

De personlige opplysningene vi innhenter

Vi innhenter opplysninger på eller via dette nettstedet som kan identifisere deg personlig, bare når de frivillig gis av deg. Disse personlig identifiserbare opplysningene kan inkludere navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse.

Offentliggjøring av personlige opplysninger

Det kan hende vi deler dine personlige opplysninger med tjenesteleverandører som hjelper oss med å tilby informasjonen og/eller tjenestene vi tilbyr deg. Det kan også hende vi deler dine personlige opplysninger innen BD-gruppen av selskaper, som kan befinne seg i andre land der personvernlovene ikke tilsvarer lovene som er i kraft i EØS. I forbindelse med salget av ett eller flere av våre varemerker eller som en del av forretningsdriften med et annet selskap forbeholder vi oss retten til å overføre dine personlige opplysninger til en ny eier. I alle disse tilfellene vil vi imidlertid treffe rimelige tiltak for å bidra til å beskytte dine personlige opplysninger. Vi vil bare dele opplysningene i henhold til vilkår og betingelser som krever at mottakere ivaretar personvernet og sikkerheten til dine personlige opplysninger.

Med unntak av det som er beskrevet i denne personvernerklæringen eller som er lovpålagt, vil vi ikke dele dine personlige opplysninger med noen tredjepart, med mindre vi har ditt samtykke, eller du ble varslet om denne praksisen første gang vi innhentet dine personlige opplysninger.

Ikke-personlige opplysninger

Alle ikke-personlige opplysninger, kommunikasjon og materiell du sender til dette nettstedet eller til oss via e-post, er ikke konfidensiell. Vi kan fritt bruke og reprodusere slike opplysninger, uansett formål. Vi kan spesifikt fritt bruke eventuelle ideer, konsepter, kunnskaper eller teknikker som ligger i slike opplysninger, til hvilket som helst formål, inkludert utvikling, produksjon eller markedsføring av produkter. Alle opplysninger du sender til dette nettstedet, må være sanne, ikke bryte andres rettigheter og være lovlige.

Informasjonskapsler

I likhet med mange andre selskaper bruker vi en teknologi med "informasjonskapsler", der serverne våre legger igjen spesielle koder på datamaskinen til en besøkende. Denne informasjonen hjelper oss med å fastsette det samlede totale antallet besøkende på nettstedet på kontinuerlig basis, og typene nettlesere (for eksempel Netscape Navigator eller Internet Explorer) og operativsystemer (for eksempel Windows eller MacIntosh) som brukes av de besøkende. Denne informasjonen brukes til å forbedre nettbesøkene dine. Vi vil under ingen omstendigheter bruke denne informasjonen til å identifisere besøkende personlig eller kryssreferere informasjonen med noen som helst type personlige opplysninger som frivillig gis på eller via nettstedet. Du kan avslå informasjonskapsler ved å aktivere innstillingen i nettleseren som tillater deg å avslå bruk av informasjonskapsler. Hvis du velger denne innstillingen, kan det imidlertid hende du ikke får tilgang til enkelte deler av nettstedet.

Sikkerhet

Vi vil treffe fysiske, tekniske og organisasjonsmessige tiltak for å beskytte dine personlige opplysninger mot utilsiktet, uautorisert eller ulovlig tilgang samt uautorisert kopiering, bruk, behandling, offentliggjøring, endring, overføring, tap eller ødeleggelse. Vi har utviklet sikkerhetspolicyer som skal sikre integriteten til dataene vi har innhentet om deg, og vi begrenser tilgang til disse opplysningene. Nettserverne våre bruker også strenge sikkerhetsinnstillinger, og vi overvåker serversikkerheten jevnlig for å forhindre sikkerhetsbrudd.

Tilgang til opplysningene dine og korrigeringer

Du har rett til å be om en kopi av opplysningene vi har om deg. Du kan få en kopi av disse personlige opplysningene ved å sende en e-postmelding til enquiries@bd.com, ved hjelp av skjemaet vårt eller ved å skrive til oss iBD Norway 315 AS. Det kan hende vi krever et lite gebyr for denne tjenesten.

Vi vil sikre at dine personlige opplysninger er nøyaktige og oppdatert. Du kan be oss om å korrigere eller fjerne opplysninger du mener er unøyaktige.

Endringer i denne personvernerklæringen

Vi kan endre denne erklæringen når som helst, etter eget valg, og alle endringer vil tre i kraft umiddelbart når vi legger dem ut på dette nettstedet. Med mindre vi spesifikt angir noe annet, gjelder denne erklæringen bare dette nettstedet og våre nettbaserte aktiviteter, og den gjelder ikke noen av våre aktiviteter utenfor nettstedet.

Andre nettsteder

Nettstedet inneholder lenker til andre nettsteder. Denne personvernerklæringen gjelder bare dette nettstedet, så når du går til andre nettsteder via lenker, bør du lese deres egne personvernerklæringer.

Markedsføring

Du vil bare motta markedsføringsmateriell fra oss hvis du har samtykket i å motta denne informasjonen. Hver enkelt markedsføringsmelding via e-post vi sender ut, gir mottakerne muligheten til enkelt å melde seg av fremtidig markedsføring. Du har rett til når som helst å stoppe oss fra å kontakte deg i markedsføringsøyemed. Hvis du ikke lenger ønsker å bli kontaktet i markedsføringsøyemed, kontakter du oss på adressen nedenfor.

Slik kontakter du oss

Hvis du vil ha mer informasjon om vår nettbaserte personvernpraksis, kontakter du følgende: BD Norway 315 AS, Fjordveien 3, 1363 HØVIK.

Sist oppdatert: 1. juni 2013


Merk: Det er ikke sikkert at alle produkter, tjenester eller funksjoner for produkter og tjenester er tilgjengelig i ditt område. Sjekk dette med din lokale BD-representant.

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Hvis du klikker på godta informasjonskapsler, vil alle informasjonskapsler bli aktivert. Vennligst se våre informasjonskapselretningslinjer og konfigurer informasjonskapslene deretter.