Guardrails-sikkerhetsprogramvare for Alaris Plus-plattformen
Guardrails-sikkerhetsprogramvare for Alaris Plus-plattformen
Guardrails-sikkerhetsprogramvare for Alaris Plus-plattformen

Guardrails™-sikkerhetsprogramvare for Alaris™ Plus-plattformen

For medikamentsikkerhet og kvalitetsrevisjon

I hele verden anses medisineringsfeil stadig oftere som et alvorlig og økende problem innen helseomsorg. Nylige studier viser at på et vanlig sykehus forekommer det medisineringsfeil av en eller annen form i nesten én av fem doser som gis til en pasient. Ved undersøkelse av administreringsfeil på en intensivavdeling viste en europeisk studie at de fleste av disse hadde enten betydelige (42 %) eller livstruende (21 %) implikasjoner. Selv om medisineringsfeil kan skje i alle stadier av behandlingsprosessen, antyder forskningsresultater at forbedret administreringssikkerhet har større sannsynlighet for å ha direkte betydning for redusert skade hos pasientene.

Guardrails™-sikkerhetsprogramvare er et system for medikamentsikkerhet og kvalitetsrevisjon som er spesielt utviklet for infusjoner. Ikke bare hjelper den til med å beskytte pasienten og klinikeren mot konsekvensene av feil medisinering, men den legger også til rette for kvalitetsforbedringer i behandlingen, noe som har positiv effekt på pasientbehandlingen. Denne teknologien med "smart pumpe" gir deg muligheten til å identifisere, spore og dermed forebygge mange av de mest skadelige feilene ved intravenøs medisinering. Som et resultat av dette begynner dagens sykehus å erkjenne de mange kliniske og økonomiske fordelene ved å investere i et slikt pasientsikkerhetssystem.

Guardrails™-serien kan bidra til følgende:

 • Redusere skadelige feil ved intravenøs medisinering
 • Spore og måle systemytelse
 • Forbedre den generelle kvaliteten på pasientbehandlingen
 • Forkorte lengden på opphold
 • Senke forsikringspremier
 • Redusere eksponering for søksmål
 • Øke overholdelse av nasjonale sikkerhetsstandarder

Standardiserer beste praksis - ett av de første og viktigste trinnene mot reduksjon av medisineringsfeil er dialogen og teamgjennomgangen som foregår på sykehuset, som danner utgangspunktet for utviklingen av Guardrails™-datasettet. Team fra flere fagfelt samles for å gå gjennom medikamentprotokoller og utarbeide standardiserte medikamentbibliotek. Denne kritiske prosessen kan ofte avdekke betydelige uoverensstemmelser i medikamentbruk og administrering.

Kundetilpasset sikkerhet - med Guardrails™ Editor-programvaren kan en institusjon definere infusjonsparametere i oppsett for opptil 30 ulike behandlingsområder. Disse behandlingsområdene omtales som profiler. Innen en profil kan opptil 100 medikamenter spesialtilpasses, og opptil 3000 unike medikamentoppsett kan defineres. Parametere for medikamentoppsett omfatter medikamentkonsentrasjoner, doseringsenheter, minimums- og maksimumsdoseringsgrenser samt innstillinger for harde grenser og myke advarsler.

Med spesialtilpassede Guardrails™ Editor-programmer kan egendefinerte datasett opprettes og gjennomgås. Dette er med på å sikre at datasett er enkle å opprette og lett kan gjennomgås eller revideres før implementering.

Guardrails™ Editor - angi referansemål for beste praksis

 • Bidrar til å sikre at protokoller for medikamentbehandling implementeres på riktig måte.
 • Tillater kontinuerlig revidering og finjustering av datasett.
 • Forenkler definisjonen av parametere og standardisering av best praksis.
 • Forhindrer uautorisert endring av doseringsparametere.

Guardrails™-sikkerhetsprogramvare gir pasienter og klinikere bedre arbeidsro gjennom automatisk dobbeltsjekking av programmerte infusjonshastigheter før administrering.

Ved hjelp av et system med myke og harde grenser varsler Guardrails™-sikkerhetsprogramvare klinikere når en programmert verdi overskrider en forhåndsdefinert grense. Myke grenser kan overstyres. Advarselsindikatorer kommer opp på skjermen når en infusjon fortsetter over en forhåndsdefinert myk grense.

Harde grenser kan ikke overstyres, og brukeren må reprogrammere infusjonshastigheten. I alle tilfeller registrerer Guardrails™-sikkerhetsprogramvare hendelsene som er knyttet til responsen på disse varslene.

Guardrails™-sikkerhetsprogramvare - bidrar til å beskytte pasienter og klinikere

 • Fungerer som et sikkerhetsnett for klinikere
 • Advarer brukeren når angitte parametere brytes
 • Registrerer all aktivitet, inkludert manuelle overstyringer

Omdanner data til klinisk innsikt - uansett om Alaris™-sprøytepumpen er koblet til et system eller fungerer frittstående, er intelligensen til Guardrails™Suite innebygd, og den kan lagre alle varslingsdata i opptil ett år. Når pumpedata lastes ned, tilbyr Guardrails™ CQI Event Reporter et omfattende utvalg av detaljerte rapporter og diagrammer som gir innsikt i medikamentbruk og varsler.

Nærmere bestemt tilbyr Guardrails™ CQI Event Reporter en komplett revidering av overholdelse, inkludert detaljer om avvik fra standardpraksis: reprogrammeringer, der potensielle feil ble unngått, og overstyringer, som kan avdekke behov for ytterligere opplæring eller finjustering av datasett. Analyse av disse rapportene kan deretter brukes til å justere datasett eller forbedre klinisk praksis.

Guardrails™ CQI Event Reporter - kunnskap for optimal ytelse

 • Omfattende revisjonsverktøy
 • Forvandler data til detaljerte rapporter om medikamentbruk, varsler og avvik fra standardprosedyrer
 • Gir viktig informasjon som gjør at du kan forbedre praksisen

Gjennom kontinuerlig tilbakemelding kan sykehus nøyaktig dokumentere avvergede medisineringsfeil. Informasjonen hjelper til med å identifisere utdanningsbehov og praksisendringer som vil resultere i forbedrede pasientresultater. Det kan også hjelpe til med å dokumentere kliniske praksisforbedringer samtidig som det gis informasjon om unngåtte feil ved intravenøs medisinering.

Relaterte produkterMerk: Det er ikke sikkert at alle produkter, tjenester eller funksjoner for produkter og tjenester er tilgjengelig i ditt område. Sjekk dette med din lokale BD-representant.

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Hvis du klikker på godta informasjonskapsler, vil alle informasjonskapsler bli aktivert. Vennligst se våre informasjonskapselretningslinjer og konfigurer informasjonskapslene deretter.