Pyxis SMART Remote Manager
Pyxis SMART Remote Manager
Pyxis SMART Remote Manager

Pyxis™ SMART Remote Manager

Automatisk temperatursensitiv medikamentutlevering og overvåking

Pyxis™ SMART Remote Manager fra BD gir automatisk temperatursensitiv utlevering av medikamenter og temperaturovervåking i lagringsenhetene. Pyxis SMART Remote Manager integreres med Pyxis MedStation™-systemet for å gi kontrollert tilgang til temperatursensitive medikamenter på bruksstedet og overvåker den interne temperaturen i lagringsenhetene. I tillegg arkiverer systemet transaksjons- og temperaturdata elektronisk og genererer rapporter som er nødvendige for samsvar med Joint Commission, lagerstyring og fakturering.

Pyxis SMART Remote Manager omfatter en programvaremodul, elektronisk låsemekanisme og en temperatursensor med digitalt display. Det kan installeres på mange kjøleskap som er i handelen i dag.

  • Integreres med Pyxis MedStation™-systemet.
  • Gjør arbeidsrutiner mer effektive ved å strømlinjeforme temperatursensitiv medikamentdistribusjon og overvåke temperaturen i lagringsenhetene.
  • Øk medikamentsikkerheten og bidra til å beskytte institusjonens renommé ved å advare klinikere dersom medikamenter har blitt utsatt for feil temperaturer.

Relaterte produkterMerk: Det er ikke sikkert at alle produkter, tjenester eller funksjoner for produkter og tjenester er tilgjengelig i ditt område. Sjekk dette med din lokale BD-representant.

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Hvis du klikker på godta informasjonskapsler, vil alle informasjonskapsler bli aktivert. Vennligst se våre informasjonskapselretningslinjer og konfigurer informasjonskapslene deretter.