Håndtering av forsyninger

Fra de perioperative områdene til behandlingsavdelingen hjelper Pyxis™-forsyningsteknologier sykehus med å forbedre økonomiske resultater, strømlinjeforme arbeidsrutiner og forenkle forskriftsmessig samsvar.

Forsyningskostnaden kommer på andreplass i forhold til arbeidskraftkostnaden for sykehusene. BD har som mål å tilby nyskapende teknologier som hjelper sykehusene med å redusere kostnader og forbedre betalingsregistrering der dette gjelder.

Men kostnaden er bare ett aspekt forbundet med effektiv håndtering av forsyninger. Pyxis™-forsyningsteknologier sparer også tid ved å bidra til at klinikerne har de nødvendige forsyningene på riktig sted til riktig tid. Og med funksjoner som "touch to take" og informasjonssystem integrert i operasjonssalene, kan klinikere redusere tiden de bruker på manuell dokumentering av forsyningsbruk, noe som frigjør mer tid til pasientbehandling.

Og med data som genereres fra våre teknologier nesten hvert eneste minutt hver eneste dag, gir våre analyseverktøy sykehusene den konkrete informasjonen som er nødvendig for å sikre kontinuerlig overvåking og forbedring av forsyningskjedens ytelse.

Placeholder

Perioperative løsninger

Anerkjente Pyxis™-teknologier, tjenester og muligheter for integrering av informasjonssystemer som hjelper sykehus med å forbedre økonomiske resultater, arbeidsrutiner og forskriftsmessig samsvar på operasjonssalen.

Placeholder

Forsyningsteknologier

På sykehuset gir Pyxis™-forsyningsteknologier målbar avkastning (ROI) gjennom forbedrede kasuskostnader, effektive arbeidsrutiner, forskriftsmessig samsvar og forbedret betalingsregistrering der dette gjelder.

Placeholder

Søk i alle Forsyningsadministrasjon produkter

Søk i alle Forsyningsadministrasjon produkter


Merk: Det er ikke sikkert at alle produkter, tjenester eller funksjoner for produkter og tjenester er tilgjengelig i ditt område. Sjekk dette med din lokale BD-representant.

2000WS-NO-NO-00213

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Hvis du klikker på godta informasjonskapsler, vil alle informasjonskapsler bli aktivert. Vennligst se våre informasjonskapselretningslinjer og konfigurer informasjonskapslene deretter.