Tidsbesparing

På operasjonssalen teller hvert eneste sekund

Uavbrutt aktivitet. Omløpshastighet for rom. Endre pasientmiks. Få områder er så komplekse som det perioperative miljøet. Pyxis™ perioperative løsninger bidrar til å håndtere og integrere operasjonssalen bedre, noe som lar de kirurgiske teamene, steriliserings-, material-, apotek-, anestesi- og pleieteamene arbeide sammen mer effektivt og forbedre pasientresultatene.

Pyxis™ perioperative løsninger gir sykehusene en fleksibel plattform som utnytter eksisterende systemer og frigir tid til pasientbehandling. For eksempel kan integrering av informasjonssystemer på operasjonssalen (ORIS) bidra med å redusere manuell dokumentasjon gjennom automatisk innlegging av forsyningsinformasjon direkte i pasientjournalen, noe som resulterer i færre feil og forhindrer at klinikere på sykehuset bruker tusenvis av timer på dokumentasjon i året1. Vår ekspertise innen Lean Six Sigma-prinsippene kan hjelpe deg ytterligere med å identifisere ineffektivitet, strømlinjeforme arbeidsrutiner og oppnå optimal ytelse på operasjonssalen.

Pyxis MedStation™-system

Automatisk utleveringskabinett som støtter prosessen for desentralisert medikamenthåndtering gjennom ekstra forholdsregler for medikamenter som ofte har risiko for avvik.

Pyxis™ StockStation™-system

Pyxis™ StockStation™-systemet fra BD adresserer utfordringene knyttet til utgifter og plassbegrensninger for lagerrom, varehus og kliniske områder.

Pyxis SupplyStation™-system

Pyxis SupplyStation™-systemet fra BD gir enkel tilgang til nødvendige forsyninger på avdelingsnivå og ellers ved pleieinstitusjonen.


Merk: Det er ikke sikkert at alle produkter, tjenester eller funksjoner for produkter og tjenester er tilgjengelig i ditt område. Sjekk dette med din lokale BD-representant.

Referanser
  1. Basert på beregning av 10,9 minutter per kasus ved Beaufort Memorial Hospital. Gjenspeiler data fra individuelle institusjoner. Institusjonen din vil kunne oppnå lignende resultater eller ikke [resultater].

2000WS-NO-NO-00307

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Hvis du klikker på godta informasjonskapsler, vil alle informasjonskapsler bli aktivert. Vennligst se våre informasjonskapselretningslinjer og konfigurer informasjonskapslene deretter.