Forsyningsteknologier

BD leverer løsningene og innsikten som er nødvendig for å håndtere forsyningene på sykehuset og i sykehusgrupper. Våre anerkjente Pyxis™-forsyningsteknologier gir et målbart utbytte på investeringen samtidig som den strømlinjeformer arbeidsrutiner, forbedrer kasuskostnader, forenkler samsvarskrav, forbedrer dataanalyse og øker betalingsregistreringen der dette gjelder.

Finn ut mer om hvordan Pyxis™-teknologier kan hjelpe sykehuset ditt:

Placeholder

Pyxis™ CathRack-system

Pyxis™ CathRack-systemet fra BD håndterer forsyningene som brukes ved hjertekateterisering og laboratorier for intervensjonsradiologi, slik som pacemakere, implanterbare defibrillatorer (ICD), stenter, karimplantater, katetre og guider.

Placeholder

Pyxis™ JITrBUD-system

The Pyxis™ JITrBUD-enheten fra BD kobles direkte til eksisterende lagringssystemer og grensesnitt med MMIS-systemer for å dokumentere utleverte forsyninger elektronisk.

Placeholder

Pyxis™ ParAssist-system

Pyxis™ ParAssist håndholdt enhet fra BD samler inn lagerbeholdningsdata ved eksterne eller åpne lagerbeholdningslokasjoner, og integrerer disse med Pyxis™ SupplyCenter-systemet for lagerstyring og datahåndtering eller andre Pyxis{Reg}-teknologier.

Placeholder

Pyxis™ Remote Manager

Bidrar til å øke pasientsikkerheten ved å redusere risikoen for bivirkninger fra administrering av medikamenter eller implantasjon av vev som har vært utsatt for feil temperatur.

Placeholder

Pyxis™ StockStation™-system

Pyxis™ StockStation™-systemet fra BD adresserer utfordringene knyttet til utgifter og plassbegrensninger for lagerrom, varehus og kliniske områder.

Placeholder

Pyxis™ SupplyCenter-server

The Pyxis™ SupplyCente-serveren fra BD samler inn data fra Pyxis™-systemer for håndtering av forsyninger på institusjonen din.

Placeholder

Pyxis SupplyStation™-system

Pyxis SupplyStation™-systemet fra BD gir enkel tilgang til nødvendige forsyninger på avdelingsnivå og ellers ved pleieinstitusjonen.


Merk: Det er ikke sikkert at alle produkter, tjenester eller funksjoner for produkter og tjenester er tilgjengelig i ditt område. Sjekk dette med din lokale BD-representant.

2000WS-NO-NO-00288

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Hvis du klikker på godta informasjonskapsler, vil alle informasjonskapsler bli aktivert. Vennligst se våre informasjonskapselretningslinjer og konfigurer informasjonskapslene deretter.