Produkter
BD PhaSeal™

    Slutet system för säker hantering av toxiska läkemedel

BD PhaSeal - Ett unikt Koncept | Klinisk dokumentation | Säker läkemedelshantering
| Frågor & svar | Veterinärer

 

BD PhaSeal System

 

 

BD PhaSeal™ – säker hela vägen

Vi vill att du som bereder, administrerar och avfallshanterar toxiska läkemedel ska vara skyddad och känna dig säker på din arbetsplats – varje dag.  

BD PhaSeal™ är ett medicintekniskt produktsystem som i klinisk användning ger en sluten läkemedelshantering. Tryckutjämning och läkemedelsöverföring sker helt inneslutet vilket förhindrar spill och spridning av toxiska läkemedel i arbetsmiljön under hela hanteringsprocessen såväl beredning, administrering som avfallshantering.

BD PhaSeal™ är godkänt under amerikanska Food and Drug Administration (FDA) produktkod ONB både för beredning och administrering. ONB är den produktkod som FDA tagit fram för ”Closed antineoplastic and hazardous drug reconstitution and transfer systems”, d.v.s. slutna system för att hantera cytostatika och andra toxiska läkemedel. För mer information och definitioner av FDAs olika produktkoder se: http://www.accessdata.fda.gov/scripts/cdrh/cfdocs/cfPCD/classification.cfm

Eftersom BD PhaSeal™ möjliggör en helt sluten hantering av läkemedel innebär detta, förutom skydd av arbetstagarna, även att läkemedlet kan skyddas från mikrobiologisk kontaminering.

Egenskapen att skydda läkemedel från mikrobiologisk kontaminering öppnar möjligheten till att spara eventuellt kvarvarande läkemedel i en bruten läkemedelsflaska vid beredning i en kontrollerad miljö (ISO klass 5 eller lägre) till att användas vid ett senare beredningstillfälle*. Därmed kan mängden kasserat läkemedel minskas vilket kan innebära stora kostnadsbesparingar. För referenser se avsnittet Klinisk dokumentation.

* Under förutsättning att läkemedlet är kemiskt och fysikaliskt stabilt
 

BD PhaSeal Concept

 

Konceptet

Expansionsblåsa och dubbla membran.

Klicka här för att läsa mer...

 

BD PhaSeal Components

 

Systemets komponenter

Protector, Injector, Connector, produkter för infusion och
tillbehör

Klicka här för att läsa mer...

 

How to Use The BD PhaSeal System

 

Så här använder du BD PhaSeal™

Här kan du ladda ned användaranvisningar

Klicka här för att läsa mer...