BD Globala Initiativ

BD´s huvudsakliga fokus handlar om sjukvårdsbehovet hos många olika människor världen över. Vårt arbete och engagemang återspeglas i en strävan att förbättra sjukvården genom tekniska innovationer och produktutveckling, att vara framstående i tillverkning och processer samt genom samarbeten med organisationer som delar våra värderingar. Allt som vi gör präglas av den passion som BD-anställda känner för sitt arbete - en passion som bygger på vetskapen att de kan göra skillnad i att "hjälpa alla människor att leva ett hälsosamt liv".


Minskad infektionsrisk

Säkerhet för sjukvårdsanställda och patienter

BD har varit en pionjär och världsledande sedan 1988 när det gäller utveckling av nålskydd konstruerade för att skydda sjukvårdsanställda och patienter från exponering för blodburen smitta. Vi är stolta över vår förmåga att utforma produkter som visar på en gedigen kunskap om kliniska processer och djup förståelse för kundernas behov.

BD Sveriges initiativ för ökad patientsäkerhet....


Sjukvårdsrelaterade infektioner

Sjukvårdsrelaterade infektioner (VRI, vårdrelaterade infektioner), är en viktig orsak till sjukdom och dödlighet i hela världen. Det beräknas uppstå sex miljoner sjukvårdsrelaterade infektioner varje år enbart i USA, Europa och Japan. Utöver det mänskliga lidandet utgör sjukvårdsrelaterade infektioner en enorm ekonomisk påfrestning för sjukvårdvården över hela världen. BD använder sin expertis, sina resurser och sina tekniker för att bidra till att förhindra sjukvårdsrelaterade infektioner över hela världen. BD erbjuder en hel uppsättning med analyser för molekylär diagnostik som snabbt identifierar några av de mikroorganismer som orsakar sjukvårdsrelaterade infektioner, till exempel de dödliga stammarna av MRSA (meticillin-resistent Staphylococcus aureus).

Läs mer om detta globala BD-initiativ (engelska) ....


Förbättra den globala hälsan

HIV/AIDS och tuberkulos

BD's flerdimensionella sätt att angripa HIV/AIDS i utvecklingsländerna gör att företaget har stor inverkan på kampen mot sjukdomen och dess dödliga följeslagare, tuberkulos (TB). De här sjukdomarna kan inte besegras med en enda teknik, eller av ett enda företag, så BD har mobiliserat resurser på många fronter. På BD använder vi vår teknik, expertis, erfarenhet, globala närvaro och våra nära relationer till statliga och icke-statliga organisationer för att ta itu med problem som begränsar åtkomsten till sjukvård i utvecklingsländerna.

Läs mer om detta globala BD-initiativ (engelska)....

Den här webbplatsen använder cookies. Om du väljer att godkänna cookies kommer alla cookies att användas. Vänligen gå igenom vår cookiepolicy för att styra användningen av cookies i din webbläsare.