BD Kvalitet

BD strävar efter att konsekvent erbjuda förstklassiga produkter och tjänster för att förbättra sjukvårdssystemen runtom i världen. Detta uppnås genom vårt åtagande att följa kundkrav och myndighetsföreskrifter samt att upprätthålla ett effektivt kvalitetssystem. Vi använder oss av ISO 9001 och 13485. Vi har återkommande revisioner i våra fabriker.

Vi levererar alltid förstklassiga produkter och tjänster för att förbättra sjukvårdssystemen runtom i världen. Det uppnår vi genom att följa kundkrav och myndighetsföreskrifter samt genom att upprätthålla ett effektivt kvalitetssystem.

— Vincent A. Forlenza

Chairman, CEO and President