BD Värderingar

BDs Vision

BD är ett kundorienterat företag som tillhandahåller innovativa sjukvårdsprodukter och tjänster av bästa möjliga kvalitet. Vi ska erbjuda lösningar som hjälper sjukvårdssystem i alla länder att förbättra sina nyckelprioriteter.

BD - Advancing the World of Health .

Grundvärderingar

Vi gör det som är rätt

Vi håller oss till den högsta standarden vad beträffar integritet och kvalitet. Vi kompromissar aldrig gällande det. Vi är stolta över att arbeta för ett företag som gör en skillnad i människors liv. Vi är pålitliga, ärliga och hederliga i allt vi gör. Vi håller vad vi lovar.

Vi tar personligt ansvar

Vi tar ansvar, även när det går fel. Vi behandlar företagets rykte som vårt eget. Vi använder vår tid och företagets resurser på bästa möjliga sätt.

Vi förutser och arbetar med de utmaningar patienter och kunder har runtom i världen.

Vi nöjer oss inte med att besvara kundförfrågningar. Vi anstränger oss för att förstå våra kunders behov lika väl som de själva gör. Det hjälper oss att arbeta med att lösa sjukvårdens problem på bästa möjliga sätt.

Vi utvecklar och förbättrar oss ständigt

Vi är alla ansvariga för att leta efter innovativa lösningar på våra utmaningar. Vi är aldrig nöjda med "gott nog". Vi lär oss av våra egna och andras erfarenheter och försöker alltid hitta mer effektiva sätt att arbeta på.

Vi respekterar och utmanar varandra. Vi samarbetar och bryr oss om varandra

Vi agerar alltid respektfullt mot varandra och alla dem vi möter. Vi samarbetar och utmanar varandra för att få fram de bästa lösningarna på problem. Vi vågar framföra våra åsikter och vi inkluderar alltid alla i arbetet. Vi befrämjar olikheter på vår arbetsplats.

Den här webbplatsen använder cookies. Om du väljer att godkänna cookies kommer alla cookies att användas. Vänligen gå igenom vår cookiepolicy för att styra användningen av cookies i din webbläsare.