Utbildning & Utveckling

BD´s satsning på lärande och utveckling drivs av vårt mål att vara en attraktiv arbetsplats samt av vårt strategiska mål att skapa organisatoriska och individuella utvecklingsmöjligheter. Lärande och utveckling är en viktig del i vår "Talent Management" process som bidrar till att identifiera, utveckla och placera våra anställda på rätt sätt. Lärande och utveckling på BD uppnås genom olika insatser, till exempel coaching från chefen, utvecklande och utmanande arbetsuppgifter och ett stort utbud av utbildningar på vårt interna universitet, BDUniversity (BDU).

BD University

BD Unversity (BDU) är en viktig del i vår lärandeprocess inom hela företaget. BDU utvecklar de anställdas färdigheter och kunskap. BDU´s kurser och tjänster ligger i linje med BD´s strategiska mål och fokuserar på ledarskapsutbildning, affärsmannaskap, karriärutveckling och effektiv försäljning. Vårt unika koncept "Ledare som lärare" är välrennomerat såväl på BD som utanför BD. Varje år deltar i genomsnitt 12000 anställda världen över i BDU-program.

BD söker DIG!
Sök lediga jobb