Arbeta för BD

Att arbeta på BD innebär att du...

  • Spelar en viktig roll i ett företag som betyder mycket för människors hälsa, genom att rädda och förbättra liv för människor i hela världen.
  • Använder din kreativitet och entreprenörsanda för att utveckla innovativa lösningar och produkter som kan vara till nytta för alla människor världen över.
  • Får ett antal konkurrenskraftiga och attraktiva förmåner, till exempel flexibla arbetstider, företagssponsrade sparprogram,föräldaledighetsutfyllnad, friskvårdsbidrag och annat som främjar en hälsosam livsstil.
  • Vill vara med i ett företag som lägger mycket tid och resurser på välgörenhetsarbete i hela världen.

A Great Place to Work

På BD strävar vi ständigt efter att vara en framstående organisation. Detta uppnår vi genom att framgångsrikt arbeta med att:

Bidra till samhället

BD´s mission är Advancing the world of health. För att bli ett företag i världsklass måste det arbetet gå längre än att erbjuda framstående produkter och tjänster till dem som behöver dem. BD deltar i flera socialt inriktade initiativ som erbjuder viktig sjukvård till människor runt om i världen.

Vara ett ekonomiskt framgångsrikt företag

BD´s strategi för att öka tillväxten sker genom innovation, genom att förbättra verksamhetens effektivitet och genom att stärka organisationens och de anställdas utvecklingsmöjligheter. BD försöker kontinuerligt utveckla teknik och produkter som ska få större inverkan på patienternas vård och sjukvårdsanställdas säkerhet.

Vara en attraktiv arbetsplats

En av de viktigaste förutsättningarna för att ha en fantastisk arbetsplats är fantastiska människor. På BD vill vi locka till oss och behålla topptalanger. Olika initiativ och program ger våra anställda möjlighet att växa, utveckla sina karriärer, belönas och få erkännande för sitt arbete samt få en balans mellan arbete och privatliv.

På BD vill vi bli det företag som är mest känt för att minska onödigt lidande och död på grund av sjukdom och genom detta bli ett av världens mest framgångsrika företag.

BD söker DIG!
Sök lediga jobb