Övervakning och analys

Dra nytta av investeringarna i din nya utrustning och sjukhusets IT lösningar för att leverera information när och där den behövs


Övervakning och analys

Trots att sjukhus har gjort betydande investeringar i informationsteknik för sjukhus (HIT) och medicinsk utrustning finns det fortfarande informationsluckor som kan öka riskerna och minska drifteffektivitet. BD har den unika möjligheten att hjälpa sjukhus att minimera riskerna och dra nytta av sina investeringar i utrustning och sjukhusets IT lösningar för att hjälpa vårdgivare få den information de behöver, när och där de behöver den.

Två sätt vi tillhandahåller den rätta informationen på rätt plats vid rätt tid:


Observera att en del produkter och tjänster eller funktioner hos produkter och tjänster kanske inte är tillgängliga lokalt i ditt område. Kontakta din lokala BD-representant.

2000WS-SE-SE-00019

Den här webbplatsen använder cookies. Om du väljer att godkänna cookies kommer alla cookies att användas. Vänligen gå igenom vår cookiepolicy för att styra användningen av cookies i din webbläsare.