Effektivitet i operationssalen

Att sänka kostnaderna och hantera riskerna i operationssalen


Effektivitet i operationssalen

Den kirurgiska miljön står för 50 % av den totala driftsbudgeten1 och för 42 % av omsättningen.2 Dessutom blir bestämmelserna för den kirurgiska miljön allt striktare. Det är av största vikt att hela processen, från patientskydd till instrumentförberedning och elektronisk dokumentation, fungerar väl och att den är säker och effektiv. Oavsett var i processen du befinner dig...

 

 

så kan BD hjälpa dig.


Observera att en del produkter och tjänster eller funktioner hos produkter och tjänster kanske inte är tillgängliga lokalt i ditt område. Kontakta din lokala BD-representant.

  1. "Why Total Perioperative Automation is Essential for 21st Century Health Care Systems", Christopher Grover, Grover Group, 2006.
  2. "Comprehensive Performance Management in the Operating Room", HFMA and "Surgical Services Reform:Executive Briefing for Clinical Leaders", Washington, D.C.: Clinical Advisory Board, 2001.
  3. *Beräknat för 2010. Återspeglar uppgifter från enskilda vårdinrättningar. Din vårdinrättning kanske inte uppnår liknande utfall [resultat]. Siffror har konverterats från amerikanska dollar med en omräkningskurs på 0,74.

2000WS-SE-SE-00018

Den här webbplatsen använder cookies. Om du väljer att godkänna cookies kommer alla cookies att användas. Vänligen gå igenom vår cookiepolicy för att styra användningen av cookies i din webbläsare.