BD Vacutainer® säkerhetslösningar för blodinsamling

BD Vacutainer säkerhetslösningar för blodinsamling
BD Vacutainer säkerhetslösningar för blodinsamling
Ordering Information
KatalognummerBeskrivningQuantity
367282 

BD  Vacutaine® Safety-Lok Blood Collection Set

Blodinsamlingssats med säkerhetslock för återskydd och luer-adapter, 21 G ¾", 18 cm slang, grön. Rekommenderas för vuxna. En förpackning innehåller 4 x 50 blodinsamlingssatser. En sats krävs för ett par blododlingsflaskor.

50 sets 
367286

BD  Vacutainer® Safety-Lok Blood Collection Set

21 G, samma som 367282 men med 30 cm slang

50 Sets 
367284 

BD  Vacutainer® Safety-Lok  Blood Collection Kit (Pediatric Use)

BD Vacutainer Safety-Lok blodinsamlingssats med säkerhetslock för återskydd och luer-adapter, 23 G ¾", 18 cm slang, ljusblå. Rekommenderas för användning med barn. En förpackning innehåller 4 x 50 blodinsamlingssatser. Ett blodinsamlingssystem krävs för en blododlingsflaska.  

50 Sets 
367288 

 BD Vacutainer® Safety-Lok Blood Collection Set 

23 G, samma som 367284 men med 30 cm slang

50 Sets
368654 

Pre-Attached BD  Vacutaine® Safety-Lok Blood Collection Set

Blodinsamlingssats med säkerhetslock för återskydd och luer-adapter och föransluten hållare, steril i enkelförpackning, 21 G ¾", 18 cm slang, grön. Rekommenderas för vuxna. En förpackning innehåller 8 x 25 blodinsamlingssatser. En sats krävs för ett par blododlingsflaskor.

25 sets
368652

Pre-Attached BD  Vacutaine® Safety-Lok Blood Collection Set 

Blodinsamlingssats med säkerhetslock för återskydd och luer-adapter och föransluten hållare, steril i enkelförpackning, 21 G ¾", 30 cm slang, grön. Rekommenderas för vuxna. En förpackning innehåller 8 x 25 blodinsamlingssatser. En sats krävs för ett par blododlingsflaskor.

25 sets
368655 

Pre-Attached BD  Vacutaine® Safety-Lok Blood Collection Set

Blodinsamlingssats med säkerhetslock för återskydd och luer-adapter och föransluten hållare, steril i enkelförpackning, 23 G ¾", 18 cm slang, grön. En förpackning innehåller 8 x 25 blodinsamlingssatser. En sats krävs för ett par blododlingsflaskor.

25 sets
368653

Pre-Attached BD  Vacutainer® Safety-Lok Blood Collection Set

Blodinsamlingssats med säkerhetslock för återskydd och luer-adapter och föransluten hållare, steril i enkelförpackning, 23 G ¾", 30 cm slang, grön. En förpackning innehåller 8 x 25 blodinsamlingssatser. En sats krävs för ett par blododlingsflaskor.

25 sets
367332  

BD  Vacutainer® Push Button Safety Blood Collection Set

Aktivering av nålen inuti venen med en knapptryckning, med luer-adapter, 21 G ¾", 18 cm slang, grön.

50 Sets
367344   

BD  Vacutainer® Push Button Safety Blood Collection Set 

Aktivering av nålen inuti venen med en knapptryckning, med luer-adapter, 21 G ¾", 30 cm slang, grön.

50 Sets
367330  

BD  Vacutainer® Push Button Safety Blood Collection Set 

Aktivering av nålen inuti venen med en knapptryckning, med luer-adapter, 23 G ¾", 18 cm slang, grön.

50 Sets
367342   

BD  Vacutainer® Push Button Safety Blood Collection Set 

Aktivering av nålen inuti venen med en knapptryckning, med luer-adapter, 23 G ¾", 30 cm slang, grön.

50 Sets
364815   

BD  Vacutainer® One Use Holder

Kombinationen BD Safety-Lokl™ blodinsamlingssats (Kat. nr. 367282 and 367284) och BD Vacutainer™ engångshållare möjliggör sluten och säker blodprovstagning för inokulation i BD BACTEC™ 9000 blododlingsflaskor.

250 pcs.
367300   

BD  Vacutainer® Luer Adapter

Används tillsammans med BD Vacutainer™ engångshållare (Kat. nr. 364815) för säker och enkel underodling.

100 pcs.
364902   

BD  Luer-Lok® Access Device

Enkel sterilförpackad föransluten BD Luer-Lok-adapter och hållare för flera prover, bruksfärdig säkerhetsenhet för underodling av positiva BD BACTEC™ 9000-flaskor.

100 pcs.
364810   

BD  Vacutainer® Blood Transfer device

Används för direkt ID/AST av Gram-negativa bakterier med BD Phoenix™ från instrumentpositiva blododlingsflaskor.

100 pcs.

Observera att en del produkter och tjänster eller funktioner hos produkter och tjänster kanske inte är tillgängliga lokalt. Kontakta din BD-representant.

Den här webbplatsen använder cookies. Om du väljer att godkänna cookies kommer alla cookies att användas. Vänligen gå igenom vår cookiepolicy för att styra användningen av cookies i din webbläsare.