Diabetes Care

BDs historia inom diabetesvård sträcker sig ända tillbaka till början av 1920-talet då upptäckten av insulin 1921 dramatiskt förändrade behandlingen av diabetes. Under 1924, producerade BD sin första insulinspruta vilket revolutionerade vardagen för diabetiker. 

BD var först med att tillverka en engångsspruta för insulininjektion som ersatte tidigare sprutor som krävde sterilisering. I takt med att behandlingsformerna av diabetes blivit mer sofistikerade genom förbättrade insuliner har även utvecklingen av pennkanyler varit avsevärd. 1970 var en pennkanyl 16 mm lång och idag är den kortaste 4 mm. Utvecklingen har inneburit minskad risk för intramuskulära injektioner för diabetespatienter.

Placeholder

BD-teknologin

BD Micro-Fine™+ insulinsprutor och BD™ Pennkanyler finns i olika kanyllängder och tjocklekar vilket innebär att alla som injicerar insulin kan hitta den lösning som passar just dem.

Placeholder

Insulinspruta

Var och hur du injicerar ditt insulin är viktiga faktorer som har betydelse för blodsockerbalansen!

Placeholder

Pennkanyler

BD Pennkanyler är avsedda för engångsbruk och tillverkas i fyra olika längder. De passar till alla på marknaden förekommande injektionspennor för diabetesbehandling.

Placeholder

Säkerhetsprodukter

Stickskador är en av de vanligaste arbetsmiljöriskerna för sjukvårdspersonal samt de som arbetar med rengöring och avfallshantering. Sådana skador kan överföra mer än 30 blodburna patogener inklusive hepatit B (HBV), hepatit C (HCV) och HIV.

Placeholder

Diabetes

Tack vare den erfarenhet och expertis vi har samlat på oss under närmare 100 år har vi kunnat fortsätta utveckla produkter och tjänster med hög kvalitet inom insulingivning.

Observera att en del produkter och tjänster eller funktioner hos produkter och tjänster kanske inte är tillgängliga lokalt. Kontakta din BD-representant.

Den här webbplatsen använder cookies. Om du väljer att godkänna cookies kommer alla cookies att användas. Vänligen gå igenom vår cookiepolicy för att styra användningen av cookies i din webbläsare.