Diabetes

Tack vare den erfarenhet och expertis vi har samlat på oss under närmare 100 år har vi kunnat fortsätta utveckla produkter och tjänster med hög kvalitet inom insulingivning. Vårt mål är att hjälpa människor med diabetes att injicera insulin på ett säkert och enkelt sätt med våra kortare och tunnare sprutor och pennkanyler.

 

Placeholder

Rotera mera!

För att undvika lipohypertrofi är det viktigt att rotera på rätt sätt. Vi berättar hur!

Läs mer....

Placeholder

Lipohypertrofi

Lipohypertrofi (fettknölar) kan ha allvarliga konsekvenser för diabetes! Hur undviker man lipohypertrofi?

Läs mer....

God injektionsteknik

En del människor med diabetes kan behöva injicera sig med insulin. När din kropp inte producerar tillräckligt med insulin eller det insulin som produceras inte fungerar som det ska kan din läkare förskriva insulinbehandling.

Var och hur du injicerar ditt insulin är viktiga faktorer som har betydelse för blodsockerbalansen. För mer info besök

Så här använder du en insulinpenna

Detta är allmänna rekommendationer som gäller alla pennor, din diabetessköterska kan visa dig hur du använder just din penna. Ta dig också tid att läsa det informationsblad som följer med din penna.

Så här använder du en insulinspruta

Det är viktigt att veta hur man drar upp och injicera insulin på rätt sätt. Genom att lära dig använda rätt teknik, kan du ge dig själv injektioner snabbt, korrekt och med ett minimum av obehag och besvär. Nedan följer riktlinjer för hur man injicerar insulin med en insulinspruta.

Injicera på rätt sätt

Vi vet att insulinet måste hamna i den subkutana vävnaden. För alla människor räcker det med en kort nål (5mm pennkanyl) för att säkerställa att nålen inte når muskellagret. För att få veta mera läs våra generella rekommendationer.

Lyft hudveck

Din diabetessköterska kan ha sagt att du ska injicera med ett lyft hudveck. Om så är fallet får du här en påminnelse om hur du gör.

Rotation av injektionsställe

Du har säkert en eller två favoritområden som du injicerar i men det finns tre områden på kroppen som i regel används när man injicerar: magen, låren och skinkorna.

Produkter

BD AutoShield™ Duo Säkerhetspennkanyl

BD AutoShield Duo är en säkerhetspennkanyl som bidrar till att minska risken för stickskador bland vårdpersonal.


Visa Alla Produkter


Observera att en del produkter och tjänster eller funktioner hos produkter och tjänster kanske inte är tillgängliga lokalt. Kontakta din BD-representant.

Den här webbplatsen använder cookies. Om du väljer att godkänna cookies kommer alla cookies att användas. Vänligen gå igenom vår cookiepolicy för att styra användningen av cookies i din webbläsare.