Så här använder du en insulinpenna

Detta är allmänna rekommendationer som gäller alla pennor, din diabetessköterska kan visa dig hur du använder just din penna. Ta dig också tid att läsa det informationsblad som följer med din penna.

Ta av hatten på pennan. Om du har en penna med ampull, ta bort ampullhållaren från själva pennan. Sätt i en insulinampull i hållaren. Sätt tillbaka hållaren på pennan.

Om insulinet är grumligt, vicka försiktigt på pennan 10 gånger och rulla den mellan dina handflator 10 gånger för att blanda det.

 

Skruva på en NY kanyl före varje injektion. Ta först av det yttre skyddet på kanylen, sedan det inre.

Före varje injektion ska du kontrollera att pennan fungerar. Ställ in en dos på 1-2 enheter. Håll pennan i en upprätt position och tryck långsamt på knappen. En liten droppe insulin ska kunna ses på kanylspetsen. Om inte, ställ om dosen och tryck på knappen igen tills du ser en droppe.

OBS! Pennor med inkretinhormon behöver inte förberedas.

Ställ in dosen som din läkare eller diabetessköterska har angivit.

När din penna är förberedd för injektion, tryck in kanylen hela vägen genom huden och injicera insulinet. Håll därefter in knappen under minst 10 sekunder så att du får allt insulin du behöver. Dra långsamt ut kanylen.

När du är klar, ta bort kanylspetsen med en BD Safe-Clip™ och/eller lägg den i en låda för stickande/skärande avfall.


Viktigt: Innehållet på denna webbplats är inte avsedd att ersätta professionell medicinsk rådgivning, diagnos eller behandling. Bortse aldrig från din läkares råd och dröj inte med att söka hjälp på grund av något du har läst på webbplatsen.

Den här webbplatsen använder cookies. Om du väljer att godkänna cookies kommer alla cookies att användas. Vänligen gå igenom vår cookiepolicy för att styra användningen av cookies i din webbläsare.