Lyft hudveck

  • Greppa ett lämpligt hudveck mellan tummen, pek- och långfingret. Ta bara tag i huden - INTE muskeln under.

  • När din insulinpenna är klar att användas för injektion, tryck in kanylen hela vägen in genom huden vid toppen på vecket. Slutför injektionen.

  • Greppet om huden ska bibehållas under hela injektionen. Dra ut kanylen långsamt och släpp därefter taget om huden.

Besök även Så här använder du en insulinpenna för mer info om hur man injicerar insulin.


Viktigt: Innehållet på denna webbplats är inte avsedd att ersätta professionell medicinsk rådgivning, diagnos eller behandling. Bortse aldrig från din läkares råd och dröj inte med att söka hjälp på grund av något du har läst på webbplatsen.

Den här webbplatsen använder cookies. Om du väljer att godkänna cookies kommer alla cookies att användas. Vänligen gå igenom vår cookiepolicy för att styra användningen av cookies i din webbläsare.