Pennkanyler

I Sverige använder nästan alla människor med diabetes numera insulinpenna för injektion. Det är ett smidigt sätt att få en exakt dos med minsta möjliga krångel.

BD Pennkanyler är avsedda för engångsbruk och tillverkas i fem olika längder. De passar till alla på marknaden förekommande injektionspennor för diabetesbehandling.

Det är viktigt att du injicerar ditt insulin enligt din diabetessjuksköterskas eller läkares instruktioner. Konsultera henne eller honom om vilken kanyllängd och injektionsteknik som passar dig bäst.

Hur du injicerar med BD™ Pennkanyler*

Desinficera pennans gummimembran om diabetessjuksköterska/ läkare givit dig instruktion att göra det.

Placeholder

BD Pennkanyler

BD har lång erfarenhet av tillverkning av sprutor och pennkanyler. Vi strävar efter att kunna tillhandahålla högkvalitativa produkter.

Placeholder

BD AutoShield™ Duo Säkerhetspennkanyl

BD AutoShield Duo är en säkerhetspennkanyl som bidrar till att minska risken för stickskador bland vårdpersonal.

Placeholder

Kompatibilitet

Var trygg och säker med BD Pennkanyler och BD AutoShield Duo säkerhetspennkanyler - kompatibilitet garanteras med alla injektionspennor för diabetesbehandling som finns tillgängliga på marknaden.

Observera att en del produkter och tjänster eller funktioner hos produkter och tjänster kanske inte är tillgängliga lokalt. Kontakta din BD-representant.

*förskrivs av distriktssköterska, diabetessjuksköterska eller läkare och ingår i läkemedelsförmånen

Den här webbplatsen använder cookies. Om du väljer att godkänna cookies kommer alla cookies att användas. Vänligen gå igenom vår cookiepolicy för att styra användningen av cookies i din webbläsare.