Säkerhetsprodukter

Stickskador är en av de vanligaste arbetsmiljöriskerna för sjukvårdspersonal samt de som arbetar med rengöring och avfallshantering. Sådana skador kan överföra mer än 30 blodburna patogener inklusive hepatit B (HBV), hepatit C (HCV) och HIV. Endast 1/10 000 ml infekterad plasma krävs för HBV-överföring och ofta finns den mängden i eller på sidorna av vassa medicinska föremål, däribland insulinkanyler. Därför erbjuder BD säkerhetsprodukter som är utvecklade för att minska riskerna för stickskador.

Placeholder

BD AutoShield™ Duo Säkerhetspennkanyler

BD AutoShield™ Duo är en säkerhetspennkanyl som bidrar till att minska risken för stickskador bland vårdpersonal.

Placeholder

BD SafetyGlide™ Insulinsprutor med Säkerhetskanyl

BD SafetyGlide™ är en Insulinspruta med stickskydd som bidrar till att minska risken för stickskador bland vårdpersonal.


Observera att en del produkter och tjänster eller funktioner hos produkter och tjänster kanske inte är tillgängliga lokalt. Kontakta din BD-representant.