Diagnostics Systems

BD Diagnostics - Diagnostic Systems är en ledande leverantör av reagenser och instrument som används för diagnos av en mängd infektionssjukdomar, vårdrelaterade infektioner och cancer. Vi erbjuder på den kliniska marknaden produkter och tjänster med fokus på tuberkulos, sepsis, vårdrelaterade infektioner, sexuellt överförda infektioner och screeningtest för onormala celler vid livmoderhalscancer. Diagnostic Systems produkter används på den industriella marknaden för testning av sterila och icke-sterila läkemedel och medicinska anordningar, för miljöbevakning och för att detektera patogener i livsmedel. På båda marknaderna är vi starkt engagerade för förbättringen av laboratoriernas effektivitet.

Placeholder

Blododlingssystem

Blododlingssystem

Placeholder

Extracellular Matrix (ECM) molekyler för cellodling

Information om Extracellulär Matrix (ECMs)

Placeholder

Vätskehanteringsprodukter (Fluid/Liquid Handling)

Information om vätskehanteringsprodukter

Placeholder

Kliniska och klinisk forskningsreagenser

Information om BD's kliniska produkter

Placeholder

Identifierings- och kvalitetskontroll-produkter

Identifierings- och kvalitetskontroll-produkter

Placeholder

Informations- hanteringssystem

Informations- hanteringssystem

Placeholder

Mikroplattor (HTS)

Mikroplattor (HTS) produkter

Placeholder

Forskningsreagenser

Reagenser för forskning

Placeholder

Flödescytometri - instrument för forskning och klinik

BD erbjuder en mängd olika instrument för forskning och kliniska applikationer

Placeholder

Färger och reagenser

Färger och reagenser

Placeholder

Tjänster

BD Diagnostic Systems tillhandahåller följande tjänst [eller tjänster] till våra besökare:


Observera att en del produkter och tjänster eller funktioner hos produkter och tjänster kanske inte är tillgängliga lokalt. Kontakta din BD-representant.

Den här webbplatsen använder cookies. Om du väljer att godkänna cookies kommer alla cookies att användas. Vänligen gå igenom vår cookiepolicy för att styra användningen av cookies i din webbläsare.