BD:s lösningar för den effektiva hanteringen av vårdrelaterade infektioner

Vårdrelaterade infektioner är en stor orsak till morbiditet och mortalitet i hela världen. Sex miljoner vårdrelaterade infektioner beräknas uppstå årligen enbart i USA, Europa och Japan. Utöver de mänskliga offren utgör de vårdrelaterade infektionerna en ekonomisk börda för vårdsystemen i hela världen. BD engagerar sig för att använda sin expertis, sina resurser och sina teknologier för att förhindra vårdrelaterade infektioner. Att bidra till att förhindra vårdrelaterade infektioner överensstämmer med BD:s kärnmål att "hjälpa alla människor att leva friska liv".

BD erbjuder dig ett omfattande utbud av analyser (screening/diagnostisk; molekylär/kromogenisk/konventionell) för identifieringen av organismer som ger upphov till vårdrelaterade infektioner.

Den senaste informationen om BD:s strategi vad gäller vårdrelaterade infektioner kan fås om du anmäler dig på BD:s webbplats för vårdrelaterade infektioner, www.bd.com/HAIs.


Observera att en del produkter och tjänster eller funktioner hos produkter och tjänster kanske inte är tillgängliga lokalt. Kontakta din BD-representant.

Den här webbplatsen använder cookies. Om du väljer att godkänna cookies kommer alla cookies att användas. Vänligen gå igenom vår cookiepolicy för att styra användningen av cookies i din webbläsare.