BD BACTEC™ FX instrument

Påverkar patientvården

BD BACTEC FX
BD BACTEC FX
BD BACTEC FX
BD BACTEC FX
BD BACTEC FX

BD BACTEC™ FX bygger på beprövad teknologi och optimerade medier.

Detta kombineras nu med:

  • det effektiva intuitiva arbetsflödet, som ger minskad hanteringstid
  • den kompakta systemutformningen, som ger maximal ergonomi och maximalt utnyttjande av laboratoriets utrymmen
  • intelligent avancerad datahantering med förbättrad observation av blododlingen inne i och utanför laboratoriet, samt kommunikation av preliminära och slutliga resultat till vårdpersonal.

BD BACTEC™ FX-systemet är utformat för att ge prestanda, effektivitet, lättanvändhet och flexibilitet - det håller jämna steg med laboratoriernas snabbt växande behov. Systemet kan förenkla arbetsflödet och minimera processmomenten - två avgörande faktorer för att minska arbetskostnader.

Unik aktivering av flaskor - instrumentet vet genom användarens första åtgärd med en flaska vad nästa steg ska vara


Förbättrade visuella indikatorer inuti och utanför lådorna


Centralt placerad pekskärm på varje stapel eller toppenhet


Streckkodsskanner på varje enhet som ger förbättrad åtkomst/funktionalitet


Omedelbar igenkänning av status för flaskor och instrument


Samtidig drift och informationsåtkomst för flera användare vid varje stapel eller toppenhet


Maximal kapacitet med minsta möjliga utrymmeskrav


Optimalt utbud av flaskor


Den vanligaste konfigurationen för FX är ett tvåmodulssystem utformad som en stapel. Stapeln innehåller fyra lådor som var och en rymmer 100 flaskor. Laboratorier med mindre volymer kan välja ett enkelt system med toppenhet. För högvolymskapacitet kan flera (upp till 20 st.) staplar/toppenheter smidigt integreras till ett enda system med hjälp av BD EpiCenter™. Den årliga maximala genomströmningen med ett 5-dagarsprotokoll är 14 600 flaskor med ett toppenhetssystem respektive 29 200 flaskor för en stapel.

Relaterade produkter


Observera att en del produkter och tjänster eller funktioner hos produkter och tjänster kanske inte är tillgängliga lokalt. Kontakta din BD-representant.

Den här webbplatsen använder cookies. Om du väljer att godkänna cookies kommer alla cookies att användas. Vänligen gå igenom vår cookiepolicy för att styra användningen av cookies i din webbläsare.