BD EpiCenter

BD EpiCenter™

Förbättrar effektiviteten och patientvården

BD EpiCenter™ mikrobiologiska datahanteringssystem inkorporerar unik programvara som möjliggör för mikrobiologer, yrkesverksamma inom infektionskontroll, farmaceuter och läkare att samarbeta på ett integrerat sätt för att optimalt hantera vårdrelaterade infektioner på sjukhusen. Programvaran är kompatibel med sjukhusets befintliga Microsoft Windows-datornätverk och ger samtidig åtkomst för all ansluten personal. BD EpiCenter TM ger vårdpersonalen ett bibliotek med bruksfärdiga epidemiologirapporter som är gjorda för att upptäcka och övervaka utbrott av och trender hos vårdrelaterade infektioner. Systemet använder ett användardefinierat "Pro-Active"-larmsystem för omedelbar kommunikation om signalhändelser och detektering av markörer för antimikrobiellt motstånd.

BD EpiCenter™ datahanteringssystem är en UNIK lösning som möjliggör för laboratorierna att kommunicera effektivt och spåra all den information som behövs för infektionskontroll och patientvård.

DST av M. tuberculosis-komplex och NTM, inklusive:

Kvantitativ testning för MIC värden och brytpunkt

Utökad längd på testprotokoll

Visualisering av tillväxtkurvor per läkemedel eller per prov

Statistisk analys och LIS-anslutning

Den rätta informationen

 • Ett patientövervakningssystem som konsoliderar alla tester som utförs av det mikrobiologiska laboratoriet resistensmekanismer.
 • Flexibilitet i identifiering, spårning och rapportering av resistensmekanismer och överförbara patogener.
 • Anpassningsbara larm och personliga tolkningsbara resistensbestämningsregler i enlighet med lokala riktlinjer.
 • En exakt instrumentöversikt som möjliggör för sjukhusets epidemiologiavdelning att övervaka mikrobiellt resistens och mikrobiella trender på verkliga MIC.


Den rätta kommunikationsprocessen

 • Förbättra åtkomsten till data med flera BD EpiCenter™ arbetsstationer inom sjukhusets nätverk utan att kompromissa med informationens kvalitet.
 • Skapa direktkommunikation om ”övervakade händelser” (MRSA, MDR, osv.) med hjälp av befintligt e-postsystem, PDA eller SMS.
 • Kontrollera och prioritera leveransen av alla resultat (inklusive direkta undersökningar, odlingar och larm) till sjukhuset och infektionskontrollavdelningarna.
 • Att minska tiden som går från beställning av testet till tillgängligt resultat så att patientbehandlingen optimeras.


Till det rätta beslutet

 • Effektiv diagnos av infektionssjukdomar. Snabb identifiering av infekterade patienter med överföringsbara patogener för att säkerställa de lämpliga åtgärderna för infektionskontroll.
 • Kontroll av patienternas antibiotikabehandling för att kunna justera patientens behandling vid behov.
 • Vägledning i valet av antibiotikabehandling.
 • Aktualisering av internutbildning av personalen om infektionssjukdomar.


Flerinstrumentintegrering

BD EpiCenter™ interagerar direkt med BD Phoenix™, BD Phoenix™ AP, BD BACTEC™ blododlingssystem, BD BACTEC™ MGIT™ 960 för flerinstrumentintegrering och komplett dataobservation.


Effektivt arbetsflöde med ett system

Effektivt arbetsflöde med ett system - fullständig dataåtkomst vid alla tider, varsomhelst, vilket förbättrar realtidsdataflödet och kommunikation av resultat.


Fungerar i en äkta fleranvändarmiljö

Fungerar i en äkta fleranvändarmiljö - BD EpiCenter™ kan laddas in på andra befintliga datorer och ge flera åtkomstpunkter inne i och utanför laboratoriet.


Koncentrerar patientdata och testresultat

Koncentrerar patientdata och testresultat till ett enda dubbelriktat LIS-gränssnitt för alla system och minskar på så sätt kostnader och underhåll.


Realtidsövervakning och analys av data

Omfattande realtidsövervakning och analys av data och rapportering av åtgärdbara resultat på varje BD EpiCenter™-arbetsstation, vilket möjliggör snabbare påverkan av beslut om patientvård.


Övervakning i hela sjukhuset och delning av data

Stort antal bruksfärdiga och anpassningsbara rapporter och analysverktyg som underlättar övervakning i hela sjukhuset och delning av data.


Anpassningsbar experttolkning

Ytterliga moduler finns för: anpassningsbar experttolkning av ID/AST-resultat (BDXpert™ och BD EpiCARE™ system - ett öppet expertsystem som möjliggör anpassning av regler), övervakning, epidemiologi, "Pro-Active"-larmning (sentinel) och till andrahandspreparats testning av mykobakterier (TB eXiST)


Konsolidering av automatiserade och manuella testresultat

Öppen för alla offline-test som Gram-färgning, BBL™ CHROMagar™ MRSA, osv., vilket medger konsolidering av automatiserade och manuella testresultat.


Ger textrapporter och grafiska rapporter

Ger textrapporter och grafiska rapporter - som kan exporteras elektroniskt direkt till Microsoft-program.


Eliminerar fel vid hantering av data

Möjlighet att skriva ut och skanna in streckkoder eliminerar fel vid hantering av data.


Relaterade produkterObservera att en del produkter och tjänster eller funktioner hos produkter och tjänster kanske inte är tillgängliga lokalt. Kontakta din BD-representant.

Den här webbplatsen använder cookies. Om du väljer att godkänna cookies kommer alla cookies att användas. Vänligen gå igenom vår cookiepolicy för att styra användningen av cookies i din webbläsare.