Sterila agarplattor

Om sterila preparerade agarplattor

BD sterilförpackade och isolatorförpackade agarplattor används för att insamla mikrobiella prover i rena rum, isolatorer och andra miljöer. Hela produktsortimentet innehåller ett brett spektrum med formuleringar och format inklusive RODAC- (Replicate Organism and Counting) och RODAC™ Secure Lid-plattor för provtagning från personer och ytor, sedimenteringsplattor för aktiv och passiv luftprovtagning liksom Finger Dab™-agarplattor för provtagning av händer med handskar.

BD sterilförpackade agarplattor tillverkas enligt branschens högsta kvalitetsnormer och valideras mot en sterilitetssäkringsnivå (SAL) på 10-5 i enlighet med riktlinjerna från Association for the Advancement of Medical Instru­mentation (AAMI). Den gammabestrålade dubbelinslagna produkten är förpackad i Tyvek™/polyetylen, vilket minimerar risken för kontaminering och ger en fiberfri bakteriebarriär och optimal överföring av fukt.


Isolatorförpackade agarplattor

Förteckning över produkter och tillhörande bruksanvisningar


Isolatorförpackade XT-agarplattor

Utformade för att uppfylla den farmaceutiska mikrobiologens behov av övervakning av rena rum och isolatorer.

  • Flexibel förvaringstemperatur
  • Lättöppnade
  • Sterilitetssäkring på hög nivå (10-5)

Förteckning över produkter och tillhörande bruksanvisningar


Sterilförpackade agarplattor

Förteckning över produkter och tillhörande bruksanvisningar


Observera att en del produkter och tjänster eller funktioner hos produkter och tjänster kanske inte är tillgängliga lokalt. Kontakta din BD-representant.