Infektionsprevention

Vårdrelaterade infektioner utgör ett stort och växande problem för vårt hälsovårdssystem. BD har en unik möjlighet att hjälpa sjukhus att förbättra säkerheten och minska kostnaderna tack vare vår systematiska och målinriktade metod som kombinerar kliniskt beprövade produkter, bevakning av vårdrelaterade infektioner och fortbildning så att kliniker får hjälp att minska infektionsrisken.

Placeholder

BDs kirurgiska rakapparater

BDs kirurgiska rakapparater avlägsnar hår med ett enda svep för att minska hudirritation hos patienten och minimera risken för infektioner i operationssår.

Placeholder

ChloraPrep™ huddesinficering före invasiva medicinska ingrepp

ChloraPrep huddesinfektion är ett universellt, snabbverkande och beständigt huddesinfektionsmedel som används vid mindre och större medicinska ingrepp.

Placeholder

Visa alla Infektionsprevention produkter

Visa alla Infektionsprevention produkter


Observera att en del produkter och tjänster eller funktioner hos produkter och tjänster kanske inte är tillgängliga lokalt. Kontakta din BD-representant.

Notera

*UK epic2 National Guidelines Evidence Based Guidelines - Powerpoint Presentation.  CDC Guidelines for the Prevention of Intravascular Catheter-Related Infections, 2011 (US).

2000WS-SE-SE-00207