ChloraPrep™ huddesinficering före invasiva medicinska ingrepp

ChloraPrep™ har både snabbverkande, och kvarvarande effekt och är ett3 antiseptikum med brett spektrum2 avsett för en rad mindre och större medicinska ingrepp. Formuleringen med 2 % klorhexidinglukonat/70 % isopropylalkohol verkar snabbt på ett brett spektrum av bakterier, bland annat Methicillin-resistent Staphylococcus aureus (MRSA)2, och har en fortsatt antimikrobiell effekt under minst 48 timmar3. Formuleringen och applikatorn utgör tillsammans ett beprövat system som uppfyller riktlinjer för infektionskontroll för att reducera förekomsten av bakteriemi(BSI) och infektioner i operationsområdet (SSI).

Tillsammans ger formuleringen och engångsapplikatorn en minskning av antalet mikroorganismer på huden.

Under Vanliga frågor hittar du svar på vanliga frågor om ChloraPrep preoperativ huddesinficering av patient.

Placeholder

ChloraPrep™-produktsortiment för desinficering av hud före invasiva medicinska ingrepp

ChloraPrep™-applikatorer finns anpassade för en rad mindre och större medicinska ingrepp

Placeholder

ChloraPrep™ - Fördelar

ChloraPrep™ har både snabbverkande och kvarvarande effekt och är ett antiseptikum med brett spektrum avsett för en rad olika mindre och större medicinska ingrepp.

Placeholder

Vanliga frågor om ChloraPrep™

Vanliga frågor om ChloraPrep™

Placeholder

Produkt- och utbildningsmaterial

Hämta följande instruktionsmaterial för utbildning i användning av ChloraPrep preoperativ hudförberedelse av patient.

Placeholder

Varningar

Kontraindikation för patienter som tidigare har uppvisat överkänslighet mot klorhexidin eller isopropylalkohol.

Placeholder

Användning av ChloraPrep™ huddesinfektion

Användning av ChloraPrep huddesinfektion

Placeholder

ChloraPrep™ - Produktresumé, bipacksedel och produktbroschyr

Hämta de här resurserna för att säkerställa korrekt användning av ChloraPrep-applikatorerna för huddesinfektion.

Placeholder

Så här beställer du ChloraPrep™ i Sverige

Så här beställer du ChloraPrep™ i Sverige

Placeholder

Varför huddesinfektion är viktigt

Varför huddesinfektion är viktigt


Observera att en del produkter och tjänster eller funktioner hos produkter och tjänster kanske inte är tillgängliga lokalt. Kontakta din BD-representant.

Referenser
  1. Analyses comparing the antimicrobial activity and safety of current antiseptic agents: A review, Hibbard JS, J Infus Nurs 2005; 28: 194-207
  2. Current approaches for the prevention of surgical site infections, Florman S, Nichols RL, Am J Infect Dis 2007; 3: 51-61
  3. Comparison of ChloraPrep™ and Betadine™ as preoperative skin preparation antiseptics, Garcia R, Hibbard JS, Mulberry G et al, Abstracts of the Infectious Disease Society of America 40th Annual Meeting 2002: Abs 418

2000WS-SE-SE-01688

Den här webbplatsen använder cookies. Om du väljer att godkänna cookies kommer alla cookies att användas. Vänligen gå igenom vår cookiepolicy för att styra användningen av cookies i din webbläsare.