Infusionsenheter

Standardisera infusionsenheter för att förbättra patientvården

Infusionsenheter från BD fungerar oberoende eller ihop för att ge noggranna infusioner samtidigt som de hjälper till att skydda varje patient. Våra infusionsenheter och -system hjälper dig att effektivisera arbetsflödet och förvalta infusionsdata inom alla vårdområden.

Placeholder

Alaris™ Plus-plattform med Guardrails™ säkerhetsprogramvara

Alaris™ Plus-plattformen ger exklusiva möjligheter för betydande fördelar vid sängplatsen, anpassade för läkemedelsbehandling. Guardrails™-säkerhetsprogramvaran hjälper inte bara till att skydda patienten och vårdgivaren från konsekvenserna av en felmedicinering, den påverkar även patientens resultat positivt genom att underlätta kontinuerliga förbättringar i vårdrutinerna.

Placeholder

Anestesi och PCA

Regelbördan ökar ständigt, personalbristen och kostnaderna ökar, pressen är hård. Fokus ligger därför på nya sätt att förbättra säkerheten, effektiviteten och kvaliteten på patientvård – till en lägre kostnad. Nya och innovativa lösningar kan skapa ett positivt svar på detta utmanande scenario för anestesi och PCA.

Placeholder

Intensivvård vuxna

Infusionsenheter av hög kvalitet för stora volymer som kan hjälpa dig att utföra läkemedelsbehandling, blodtransfusion och parenteral nutrition på ett säkert sätt.

Placeholder

Neonatal nutrition

Nyfödda kan påverkas av många situationer som kräver specialistbehandling, samtidigt som deras näringsbehov tillgodoses med flytande näring och fullständig trygghet – BD följer dig hela vägen.

Placeholder

Onkologi

Sätt säkerheten först med vår slutna systemlösning – den hjälper till att skydda mot exponering för farliga läkemedel.

Placeholder

Allmän avdelning

Vår produktfamilj av infusionsenheter för stora volymer och sprutpumpar ger precisionsleverans med omfattande funktionalitet och betydande fördelar vid sängplatsen.

Observera att en del produkter och tjänster eller funktioner hos produkter och tjänster kanske inte är tillgängliga lokalt. Kontakta din BD-representant.

2000WS-SE-SE-01401

Den här webbplatsen använder cookies. Om du väljer att godkänna cookies kommer alla cookies att användas. Vänligen gå igenom vår cookiepolicy för att styra användningen av cookies i din webbläsare.