Anestesi och PCA

Effektivare under tryck
Medicinsk yrkespersonal behöver lösningar som de kan lita på - varje gång - och som låter dem utföra sitt jobb på ett effektivare sätt och framför allt förhindra dyrbara fel och öka patientsäkerheten.

Övergång till intravenös anestesi
Total intravenös anestesi (TIVA) är bra för både patienten och personalen. Det har visats vara mer ekonomiskt och bättre ur miljösynpunkt, samtidigt som det ökar produktiviteten i sjukhuset.

Det logiska nya tillvägagångssättet
Målkontrollerad infusion (TCI) är nästa logiska steg i utvecklingen av förbättrade administreringstekniker för intravenös anestesi. Målstyrda system baseras på erkända modeller och ger exakta prognoser av blodkoncentrationen vid en given tidpunkt. Det möjliggör:

  • Optimering av dosen
  • Och minskar risken för över- eller underdosering

TCI baseras på kunskap om den aktiva substansens farmakokinetiska egenskaper, som används för att beräkna dosen som behövs genom att uppskatta koncentrationen av bedövningsmedel i blodflödet:

  • Mer förutsägbar än TIVA eftersom läkemedlet elimineras olika snabbt i olika individer
  • Ingen ensidig blodkoncentration av ett intravenöst bedövningsmedel, vilket leder till tillfredsställande bedövning för alla patienter under alla kirurgiska situationer

BD utnyttjar fördelarna med TCI maximalt och optimerar produktkvaliteten.

Placeholder

IVAC™ PCAM™-sprutpump

IVAC™ PCAM™-sprutpumpen är utformad för bättre hantering av akut postoperativ smärta.

Placeholder

Alaris™ PK-sprutpump

Alaris™ PK-sprutpumpens användargränssnitt har utvecklats i samarbete med ledande europeiska anestesiologer.


Observera att en del produkter och tjänster eller funktioner hos produkter och tjänster kanske inte är tillgängliga lokalt. Kontakta din BD-representant.

2000WS-SE-SE-01630

Den här webbplatsen använder cookies. Om du väljer att godkänna cookies kommer alla cookies att användas. Vänligen gå igenom vår cookiepolicy för att styra användningen av cookies i din webbläsare.