Allmän avdelning

Infusionsenheter av hög kvalitet för stora volymer som kan hjälpa dig att utföra läkemedelsbehandling, blodtransfusion och parenteral nutrition säkert.

Placeholder

Alaris® GP Plus volumetrisk pump med Guardrails®

Alaris™ GP Plus volumetrisk pump med Guardrails™-säkerhetsprogramvara har en rad funktioner som är lämpliga för läkemedelsbehandling, blodtransfusioner och parenteral nutrition, bl.a. stor, tydlig display, intuitiv hantering och en stor mängd specialinfusionsaggregat.

Placeholder

Alaris® GH Plus-sprutpump med Guardrails®

Alaris™ GH Plus-sprutpump från BD – ger fördelar tack vare omfattande behandlingsfunktioner och Guardrails™-säkerhetsprogramvaran.

Observera att en del produkter och tjänster eller funktioner hos produkter och tjänster kanske inte är tillgängliga lokalt. Kontakta din BD-representant.

2000WS-SE-SE-01631

Den här webbplatsen använder cookies. Om du väljer att godkänna cookies kommer alla cookies att användas. Vänligen gå igenom vår cookiepolicy för att styra användningen av cookies i din webbläsare.