Onkologi

Sätt säkerheten först med vår slutna systemlösning - den hjälper till att skydda mot exponering för farliga läkemedel.

Placeholder

Alaris™ GW volumetrisk pump

Den utrymmesbesparande designen hos Alaris™ GW volumetrisk pump ger många praktiska kliniska fördelar för säker intravenös behandling.

Placeholder

Alaris® GP Plus volumetrisk pump med Guardrails®

Alaris™ GP Plus volumetrisk pump med Guardrails™-säkerhetsprogramvara har en rad funktioner som är lämpliga för läkemedelsbehandling, blodtransfusioner och parenteral nutrition, bl.a. stor, tydlig display, intuitiv hantering och en stor mängd specialinfusionsaggregat.

Placeholder

Alaris® VP Plus Guardrails® volumetrisk pump

Alaris™ VP Plus Guardrails™ volumetrisk pump från BD ger exklusiva fördelar tack vare övervakning av slangtryck och Guardrails™ säkerhetsprogramvara.


Observera att en del produkter och tjänster eller funktioner hos produkter och tjänster kanske inte är tillgängliga lokalt. Kontakta din BD-representant.

2000WS-SE-SE-01634

Den här webbplatsen använder cookies. Om du väljer att godkänna cookies kommer alla cookies att användas. Vänligen gå igenom vår cookiepolicy för att styra användningen av cookies i din webbläsare.