Interoperabilitet

Anslut dina infusionslösningar för att förbättra vården

Genom att utveckla ett flexibelt system kan informationen flöda mellan dina infusionsplattformar och kliniska informationssystem.

BD har tekniken och expertisen för att få ett flexibelt system att fungera. Vare sig du vill integrera basparametrar eller lösningar för komplexa infusionsarbetsflöden har vi den kunskap, tjänst och teknik som du behöver.

Placeholder

Alaris™ Gateway arbetsstation

Dagens smarta infusionssystem kräver smarta anslutnings- och integreringslösningar. BDs produkter har kapacitet att integrera infusionsdata med sjukhusets centrala kliniska informationssystem. Dessa trådanslutna eller trådlösa lösningar ger dig fullständig kontroll och ger värdefull infusionsinformation dygnet runt.


Observera att en del produkter och tjänster eller funktioner hos produkter och tjänster kanske inte är tillgängliga lokalt. Kontakta din BD-representant.

  1. Williams, C., Maddox, R., Heape, E. et al. Application of the IV medication harm index to assess the nature of harm averted by ‘‘smart’’ infusion safety systems. J Patient Saf, 2006, 2:132–139.

2000WS-SE-SE-01430