Produkter och tjänster för analys

BD analytics svarar på dina viktiga frågor utan att skapa komplexitet eller öka din arbetsbelastning. De här programmen kan ge dig kliniska insikter som hjälp när du ska fatta lägliga beslut och identifiera möjligheter till förbättringar som tidigare varit dolda.

Placeholder

Infusionsanalystjänster

BD ger en tydlig överblick över Alaris™-systemdata och Guardrails®-programmeddelanden för att kontinuerligt utvärdera rutiner för patientsäkerhet, övervaka att sjukhusets riktlinjer följs och stödja arbetet med regelefterlevnad och ackreditering.

Placeholder

Analystjänster

BD-analystjänsterna utformades till att underlätta för dig att hjälpa dig granska och analysera sjukhuspolicy, övervaka läkemedelshantering, identifiera områden som kan förbättras samt visa på regelefterlevnad.

Observera att en del produkter och tjänster eller funktioner hos produkter och tjänster kanske inte är tillgängliga lokalt. Kontakta din BD-representant.

Den här webbplatsen använder cookies. Om du väljer att godkänna cookies kommer alla cookies att användas. Vänligen gå igenom vår cookiepolicy för att styra användningen av cookies i din webbläsare.