Benchmarking

Jämförbara mått mellan sjukhusen i din vårdgivande organisation ger meningsfulla insikter som kan tjäna som kompletterande prestandaresultat. Oavsett om du jämför prestanda inom din vårdgivande organisation eller över hela landet kan benchmarking med de integrerade analyslösningarna från BD ge prestandamål som gäller patientsäkerhet, inventariehantering och regelefterlevnad.

Via månatliga ledningsrapporter från infusionsanalystjänsten får Alaris™-systemanvändare jämförbara benchmarkdata för användning av Guardrails™-säkerhetsprogramvara och åsidosättanden av varningar.

Pyxis MedStation™-kunder kan komma åt jämförbara mått vis kunskapsportalen. Den här funktionaliteten gör det möjligt för sjukhus att jämföra prestanda med andra enheter inom samma vårdgivande organisation och med företagets prestandamål.

Guardrails™ säkerhetsprogramvara för Alaris™ Plus-plattformen

Guardrails™-sviten med säkerhetsprogramvara är en komplett säkerhetslösning som är tillgänglig redan idag i vårdmiljön.


Observera att en del produkter och tjänster eller funktioner hos produkter och tjänster kanske inte är tillgängliga lokalt. Kontakta din BD-representant.

2000WS-SE-SE-00303

Den här webbplatsen använder cookies. Om du väljer att godkänna cookies kommer alla cookies att användas. Vänligen gå igenom vår cookiepolicy för att styra användningen av cookies i din webbläsare.