Förhindra svinn och förlust

Svinn och förlust kan hota ett sjukhus vinst, rykte och patientvårdmöjligheter.

De integrerade analyslösningarna från BD ger dig insikten att snabbt identifiera och åtgärda potentiella problem.

En svinnbevakningslista, som inkluderas i analyserna från Pyxis MedStation™, identifierar ovanlig aktivitet som kan indikera svinn eller oegentlig användning. Informationen presenteras i ett lättförståeligt format som utformats för omedelbara åtgärder.

Rapporter om avbrutna transaktioner kan också ge sjuksköterskechefer och läkemedelsansvariga ytterligare viktiga ledtrådar om svinn. De här insikterna som du kommer åt via kunskapsportalen kan hjälpa sjukhus att minska förluster och förbättra regelefterlevnad.

Läkemedelstekniker

BDs tekniker kombinerar beprövad teknik med konkret kunskap för att förhindra felmedicinering, ge vårdpersonalen mer tid för patientvården, göra läkemedelstillgången mer förutsägbar och effektivisera läkemedelsanvändningen – från apoteket till patientens sängplats.

Analystjänster

BD-analystjänsterna utformades till att underlätta för dig att hjälpa dig granska och analysera sjukhuspolicy, övervaka läkemedelshantering, identifiera områden som kan förbättras samt visa på regelefterlevnad.

Pyxis MedStation™-system

Automatiserade dispenseringsskåp underlättar den decentraliserade läkemedelshanteringsprocessen genom att tillföra en extra säkerhetsåtgärd för läkemedel med hög risk för svinn.

Pyxis™-lagertekniker

Pyxis™-lagertekniker ger en mätbar avkastning på investeringar inom sjukhuset eller gruppen genom förbättrad fallkostnadsberäkning, effektivt arbetsflöde, regelefterlevnad, dataanalys och förbättrad debiteringsregistrering när så är tillämpligt.


Observera att en del produkter och tjänster eller funktioner hos produkter och tjänster kanske inte är tillgängliga lokalt. Kontakta din BD-representant.

2000WS-SE-SE-00301

Den här webbplatsen använder cookies. Om du väljer att godkänna cookies kommer alla cookies att användas. Vänligen gå igenom vår cookiepolicy för att styra användningen av cookies i din webbläsare.