Medication Delivery Solutions

Som ledande tillverkare och leverantör av produkter som dagligen används inom sjukvården, har BD Medication Delivery Solutions som målsättning att bidra till förbättrad säkerhet för både patienter och för sjukvårdsanställda. Idag förser vi vården med ett brett sortiment av produkter för injektions- och infusionsterapi, regional anestesi och sluten hantering av läkemedel. Några av våra kända varumärken är exempelvis BD Venflon™ Pro Safety, BD Plastipak™ injektionsspruta, BD PosiFlush™ förfylld koksaltsspruta, BD PhaSeal™ sluten hantering av läkemedel, BD Nexiva™ slutet IV-katetersystem och BD Eclipse™ säkerhetskanyl.

I vår strävan att bidra till minskade risker inom vården utvecklar vi ständigt nya produkter och BD Medical Delivery Solutions erbjuder bland annat marknadens bredaste sortimentet av säkerhetsprodukter inom injektions- och infusionsområdet.

Vi arbetar aktivt med utbildning runt våra produktområden och erbjuder bl.a. seminarier för att förhindra både oavsiktlig blodexponering för vårdpersonal samt minska risken för patienten att utsättas för en vårdrelaterad infektion.

Under rubriken nedladdningar till höger finns produktkatalogen i PDF med produktinformation inom:

  • Injektion och flushning
  • Perifer infusion
  • Artärkanyl och PA katetrar
  • Sluten hantering av läkemedel
  • Regionalanestesi
  • Operation

På BD sker kontinuerlig utveckling av såväl nya som av befintliga produkter. För att försäkra er om att ni alltid har tillgång till senaste uppdatering, vänligen kontakta BD.


Observera att en del produkter och tjänster eller funktioner hos produkter och tjänster kanske inte är tillgängliga lokalt. Kontakta din BD-representant.

Den här webbplatsen använder cookies. Om du väljer att godkänna cookies kommer alla cookies att användas. Vänligen gå igenom vår cookiepolicy för att styra användningen av cookies i din webbläsare.