Apotek

Säkrare, effektivare läkemedelsberedning och administrering

BD PhaSeal™

Vi vill att du som bereder, administrerar och avfallshanterar toxiska läkemedel ska vara skyddad och känna dig säker på din arbetsplats - varje dag.


Observera att en del produkter och tjänster eller funktioner hos produkter och tjänster kanske inte är tillgängliga lokalt. Kontakta din BD-representant.