Klinisk dokumentation

BD PhaSeal™ har testats i en mängd oberoende studier. Forskare i hela världen har utsatt BD PhaSeal™  för mycket noggranna läckagetester under laboratorieförhållanden. BD PhaSeal™  har också utvärderats i studier under normal klinisk användning. Ett stort antal studier finns publicerade i peer reviewed granskade vetenskapliga tidsskrifter avseende systemets effektivitet. Resultaten visar att BD PhaSeal™  åstadkommer en sluten läkemedelsöverföring samt signifikant reducerar nivåerna av läkemedelskontamination i miljön.


Observera att en del produkter och tjänster eller funktioner hos produkter och tjänster kanske inte är tillgängliga lokalt. Kontakta din BD-representant.