BD Phaseal™- Vanliga frågor och svar

Hanteringsfrågor

Tekniska frågor

Q.

Hur länge kan Connector sitta kvar på patientens intravenösa infart?

A.

Connector bör behandlas som en integrerad del av patientens intravenösa infart. Följ de lokala hygiensäkerhetsföreskrifterna för intravenös administrering. Membranet sluter tätt och förblir torrt i upp till tio ihopkopplingar.

Q.

Kan man spara en läkemedelsflaska med monterad Protector i kyl eller frys?

A.

Ja. Förvara flaskan upprätt och låt läkemedlet anta rumstemperatur före användning.

Q.

Vilka infusionsaggregat kan användas tillsammans med Infusion Adapter?

A.

Alla infusionsaggregat som passar till vanliga infusionspåsar kan också användas till Infusion Adapter. Om infusionsaggregatet har luftningsanordning, se till att luftintaget är stängt under hela infusionsprocessen.

Q.

Hur hanteras avfallet från BD PhaSeal™?

A.

Systemet ska slängas som riskavfall tillsammans med använt läkemedel och annat material utan att monteras isär. BD PhaSeal™ är alltså ett slutet system även i avfallshanteringen.

Q.

Behöver membranen desinficeras innan Injector kopplas till Protector eller Connector?

A.

Produkterna levereras sterilförpackade. Membranen behöver inte desinficeras första gången, förutsatt att aseptisk teknik används. Desinficering av membranen skall ske om risk för mikrobiologisk kontaminering föreligger.

Q.

Kan BD PhaSeal™ användas för läkemedel där det anges att filter inte får användas?

A.

Infusion Set C50 har ett 15 µm inline-filter. Övriga produkter innehåller inga filter.

Q.

Hur mycket vätska rymmer Injectorkanylen?

A.

0,04 ml.

Q.

Vilken storlek har kanylen i Injector?

A.

18G (ytterdiameter 1,20 mm, innerdiameter 0,90 mm).

Q.

Hur mycket vätska rymmer Infusion Adapter C100?

A.

Infusion Adapter C100 rymmer 0,16 ml.

Q.

Vilket material är expansionsblåsan i Protector tillverkad av?

A.

Den består av två plastlager, ett lager polyamid och ett lager polypropen.

Tekniska frågor

Q.

Innehåller BD PhaSeal latex?

A.

Nej, alla komponenter är latexfria.

Q.

Innehåller BD PhaSeal™ PVC?

A.

Samtliga BD PhaSeal™ komponenter som säljs på den svenska marknaden är PVC-fria förutom Secondary Set C61, 515302, som innehåller DEHP-fri PVC.

Q.

Innehåller BD PhaSeal™ silikon?

A.

Ja, Injector Luer Lock N35 innehåller ett medicinskt godkänt silikonmaterial, som inte kommer i direkt kontakt med läkemedlet under normal användning.

Q.

Vilket material är membranen tillverkade av?

A.

TPE (Termo Plastic Elastomer).

Allmänna frågor

Q.

Är BD PhaSeal™ patenterat?

A.

BD PhaSeal™ skyddas av ett flertal patent.

Q.

Hur lång tid tar det för hälsovårds- och apotekspersonal att lära sig BD PhaSeal™ och komma upp i samma arbetstakt som tidigare?

A.

Man får räkna med att det tar ungefär en till två veckor innan personalen har vant sig vid BD PhaSeal™ och kan arbeta lika snabbt som tidigare. Poirier et al. rapporterar 2004 i Journal of Oncology Pharmacy Practice att “apotekspersonalen kunde komma upp i samma arbetstakt för beredning som innan försöket efter några timmars övning i säkerhetsbänk. Sjuksköterskorna behövde ett par dagar på sig för att lära sig det nya sättet att administrera. Under slutet av den andra veckan arbetade apotekspersonalen och sjuksköterskorna lika snabbt med beredning och administrering som innan försöket”.

Q.

Vad är det för skillnad mellan BD PhaSeal™ och en s.k. Chemospike?

A.

BD PhaSeal™ är ett slutet system med torra anslutningar och expansionsblåsa för att mekaniskt kapsla in partiklar, aerosoler och läkemedel i gasfas. BD PhaSeal™ möjliggör att all hantering kan ske utan kontakt med omgivande miljö.

Q.

Hur steriliseras BD PhaSeal™?

A.

Alla produkterna steriliseras med etylenoxid.

Q.

Går det att få ut allt läkemedel från flaskan med BD PhaSeal™?

A.

Ja, när de sista millilitrarna aspirerats går det att dra tillbaka Injector-kanylen för att minimera den resterade läkemedelsvolymen i flaskan.


Observera att en del produkter och tjänster eller funktioner hos produkter och tjänster kanske inte är tillgängliga lokalt. Kontakta din BD-representant.

Den här webbplatsen använder cookies. Om du väljer att godkänna cookies kommer alla cookies att användas. Vänligen gå igenom vår cookiepolicy för att styra användningen av cookies i din webbläsare.