BD PhaSeal™ för veterinärer

Med BD PhaSeal™ vet du att du är säker.

Sällskapsdjur förtjänar bästa möjliga omvårdnad och inom denna vård förekommer behandling med cytostatika och andra toxiska läkemedel.

I dessa fall förtjänar veterinärer och övrig personal det bästa skyddet. Även enstaka exponering för vissa typer av läkemedel, t.ex. cytostatika, kan innebära en hälsorisk.


BD PhaSeal™ är ett kliniskt dokumenterat slutet systemet för att hantera toxiska läkemedel. Med BD PhaSeal™  vet du att du är säker.


En tysk studie som genomförts på en veterinärmottagning visade på reducerade mängder av cytostatika i arbetsmiljön genom att använda BD PhaSeal™ . Studien är utförd av  Kandel-Tschiederer et al och publicerades i Veterinary Record i juni 2010.


Observera att en del produkter och tjänster eller funktioner hos produkter och tjänster kanske inte är tillgängliga lokalt. Kontakta din BD-representant.

Den här webbplatsen använder cookies. Om du väljer att godkänna cookies kommer alla cookies att användas. Vänligen gå igenom vår cookiepolicy för att styra användningen av cookies i din webbläsare.