Lagerhantering

Från   perioperativa områden till vårdavdelningar hjälper   Pyxis™ lagertekniker till att förbättra den finansiella prestandan, att effektivisera arbetsflödet och att underlätta regelefterlevnad på sjukhus.

När det gäller sjukhus kommer lagerkostnaderna på andra plats efter arbetskraftkostnaderna. BD verkar för att tillhandahålla sjukhus med innovativ teknik som hjälper till att reducera kostnaderna och förbättra debiteringsregistreringen där så behövs.

Men kostnad är bara en aspekt av effektiv lagerhantering. Med Pyxis ® lagertekniker sparas också tid genom att kliniker har de tillbehör de behöver på rätt plats och vid rätt tillfälle. Med funktioner som "touch-to-take" och informationssystem i operationssalen kan kliniker reducera tiden de tillbringar med att manuellt dokumentera lageranvändning, vilket skapar mer tid för patientvård.

Med data som genereras med vår teknik nästan varje minut under dagen förser våra analysverktyg sjukhus med den konkreta kunskap som behövs för att kontinuerligt bevaka och förbättra leveranskedjan.

Pyxis™-lagertekniker

Pyxis™-lagertekniker

Pyxis™-lagertekniker ger en mätbar avkastning på investeringar inom sjukhuset eller gruppen genom förbättrad fallkostnadsberäkning, effektivt arbetsflöde, regelefterlevnad, dataanalys och förbättrad debiteringsregistrering när så är tillämpligt.

Pyxis™ perioperativa lösningar

Pyxis™ perioperativa lösningar

Beprövade Pyxis™-tekniker, tjänster och integreringsfunktioner för informationssystem i operationssalar som hjälper sjukhus att förbättra finansiella prestanda, arbetsflöde och regelefterlevnad i operationssalen.

Visa alla Lagerhantering produkter

Visa alla Lagerhantering produkter

Visa alla Lagerhantering produkter

Observera att en del produkter och tjänster eller funktioner hos produkter och tjänster kanske inte är tillgängliga lokalt. Kontakta din BD-representant.

2000WS-SE-SE-00213

Den här webbplatsen använder cookies. Om du väljer att godkänna cookies kommer alla cookies att användas. Vänligen gå igenom vår cookiepolicy för att styra användningen av cookies i din webbläsare.