Pyxis™ perioperativa lösningar


Pyxis perioperativa lösningar

Från leveranskedjan till regelefterlevnad hjälper Pyxis™ perioperativa lösningar till att tillämpa en omfattande metod för hanteringen av operationssalen.

Och inte bara vilken operationssal som helst – utan din operationssal. Baserat på en djup förståelse för den perioperativa miljön tillhandahåller våra Pyxis™ perioperativa lösningar en bred och flexibel plattform för teknik och tjänster som är skräddarsydda efter dina behov. Allt börjar med en analys av den nuvarande kliniska situationen, operationssituationen och den finansiella situationen. Slutresultatet är en serie mätbara förbättringar som gör vårdpersonalen nöjdare, minskar kostnader, sparar tid och förbättrar regelefterlevnaden.

Till exempel är det möjligt för kliniker att med Pyxis™-teknik med integrering av informationssystem i operationssalen (ORIS) kartlägga, ladda och omorganisera med ett tryck på en knapp, och därmed automatiskt direkt lägga in information om lageranvändning i patientens journal. Dessutom omvandlar våra analysverktyg data till konkret information, vilket hjälper dig att bevaka nyckeltal och fastställa sätt för att ytterligare reducera kostnader och effektivisera arbetsflödet.

Fördelar

Optimera operationssalens prestanda genom att:

  • integrera lagerhantering med ORIS för förbättring av arbetsflödet och intäktscykelhanteringen
  • hantera och standardisera urvalslistor, favoritartiklar och baslager
  • förbättra fallkostnadsberäkning och debiteringsregistrering när så är tillämpligt
  • förenkla regelefterlevnaden vid hantering av läkemedel, vävnader och implantat
  • skaffa kunskaper med våra analysverktyg och tjänsteerbjudanden.

Produkter

Placeholder

Pyxis™ ParAssist

Den handhållna Pyxis™ ParAssist-enheten från BD samlar in lagerdata antingen på avstånd eller på plats vid öppna lager.

Placeholder

Pyxis™ StockStation System

Pyxis™ ProcedureStation-system från BD ger snabb åtkomst till material i den perioperativa miljön och i procedursalar.

Placeholder

Pyxis™ JITrBUD System

Pyxis™ JITrBUD-enheten från BD kopplas direkt till befintliga lagringssystem och kommunicerar med MMIS-system för att elektroniskt dokumentera dispenserat material.

Placeholder

Pyxis™ CathRack

Pyxis™ CathRack-systemet från BD hanterar material som används i laboratorier för hjärtkateterisering och interventionell radiologi, såsom pacemakrar, ICD:er, stentar, vaskulära implantat, katetrar och styrtrådar.


Observera att en del produkter och tjänster eller funktioner hos produkter och tjänster kanske inte är tillgängliga lokalt. Kontakta din BD-representant.

2000WS-SE-SE-00287

Den här webbplatsen använder cookies. Om du väljer att godkänna cookies kommer alla cookies att användas. Vänligen gå igenom vår cookiepolicy för att styra användningen av cookies i din webbläsare.